Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V listopadu 2021 mi skončilo oddlužení. ZUaplatil jsem 30% dluhu. Mám rozhodnutí soudu. Nyní bych si chtěl od majitelky, se kterou žiji 10 let ve společné domácnosti odkoupit polovinu domu. Mám ovšem strach z toho, že by mohl někdo zjišťovat, kde jsem vzal peníze, když jsem byl v oddlužení. Můžete mi poradit, zda je moje obava oprávněná? Nebo zda si mohu nyní koupit polovinu domu bez obav z následků. Děkuji Ernest.

ODPOVĚĎ:
To je otázka, na kterou nelze jednoznačně odpovědět. V okamžiku, kdy byla insolvence pravomocně ukončena, role soudu i insolvenčního správce skončila a nemají právo se detailně zajímat o Váš další život. Ovšem pokud by se kdokoliv jiný nějakým způsobem dozvěděl, že peníze jste si naspořil v době insolvence nebo jste např. dědil a toto zatajil, je určité riziko, že se po původu prostředků bude pátrat, např. v rámci trestního řízení prověřujícího, zda jste se po dobu insolvence nedopustil např. trestného činu nepravdivého prohlášení o majetku. Insolvenční zákon pak v § 417 uvádí:
(1) Osvobození podle § 414 insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku.
(2) Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.
Tedy pokud jste finanční prostředky získal v době insolvence a nepřiznal je, hrozí riziko, že Vám bude dle výše uvedeného insolvence zrušena.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.