Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Partnerovi byl přiznán sirotčí důchod po zemřelém otci, který do jeho 18-ti let spravovala jeho matka. Partner byl však na žádost matky cca po půl roce po smrti otce umístěn do dětského domova, kde setrval do plnoletosti. Soud určil matce platbu na potřeby dítěte v DD ve výši 900 Kč mesíčně, matka si částku samovolně navýšila na 1.800 Kč měsíčně (dle jejího sdělení i za zemřelého otce).

Onu částku 1800 Kč však matka hradila ze sirotčího důchodu partnera, místo aby ji hradila ze svých příjmů, což může partner i prokázat. Navíc používala jeho SD na úhradu dalších svých nákladů, přestože syn nežil ve společné domácnosti. Rádi bychom věděli, zda měla matka právo takto činit a zda je možné utracené peníze vymoci právní cestou. Popřípadě na základě jakého zákona tak můžeme učinit a jaká je promlčecí lhůta u jednotlivých dávek sirotčího důchodu. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Sirotčí důchod je určen pozůstalému dítěti, je však určen na úhradu jeho potřeb. Pokud by otec Vašeho partnera nezemřel, měl by vůči Vašemu partnerovi i nadále vyživovací povinnost – povinnost finančně přispívat na jeho výživu. Sirotčí důchod v podstatě nahrazuje výživné po zemřelém rodiči. Jestliže matka Vašeho partnera použila sirotčí důchod na úhradu nákladů spojených s pobytem Vašeho partnera v dětském domově, jednala v souladu se zákonem – použila sirotčí důchod na úhradu potřeb dítěte – a nelze po ní tyto platby zpětně vymáhat.
Pokud ale kromě potřeb Vašeho partnera hradila i čistě své vlastní náklady, pak už to v pořádku není. V takovém případě by se z její strany mohlo jednat o tzv. bezdůvodné obohacení, u kterého platí obecná tříletá subjektivní promlčecí lhůta. Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se pak promlčí nejpozději za 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. Jestliže bude chtít Váš partner žalovat matku pro bezdůvodné obohacení, bude muset prokázat, že Vaše matka použila sirotčí důchod mj. na úhradu svých výlučných potřeb. V tomto případě jednoznačně doporučuji celou situaci osobně konzultovat s právníkem. Váš partner se může obrátit například na některou z občanských poraden, které poskytují bezplatné právní poradenství ve větších městech.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.