Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

2012-2013 jsem uzavřel 2 smlouvy o půjčce se společností Provident. Obě půjčky byly bezhotovostní. Později jsem z důvodu snížení příjmů nemohl hradit plné splátky a dostal jsem se do prodlení. Se společností Provident jsem byl v kontaktu a situaci vysvětlil. Samozřejmě požadovali vyšší platby, než jaké jsem mohl zasílat.

Výpisy, které mi zasílali, uváděly zůstatky bez případného příslušenství. Později obě půjčky sesplatnili a posílal jsem jednu platbu. Nedávno mi společnost Provident oznámila, že pohledávky prodala novému věřiteli a jen mi sdělila celkovou výši předané pohledávky s příslušenstvím. Ten mi zaslal vyčíslení pohledávek, kde uvádí, že jistiny byly a do splácení budou úročeny zákonným úrokem 8,05% a dále obchodním úrokem 19% ročně, který je uveden ve smlouvách. Přitom ve smlouvě je uvedeno, že v případě prodlení s placením splátky vzniká nárok na zákonný úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů. Z toho jsem pochopil, že smluvní úrok by měl činit 8,05% + 7%, a ne 19%, jak uvádějí. Jaké je vaše stanovisko? A dále, jak mám pochopit ustanovení - K zaplacení úroků z prodlení bude zákazník vyzván doporučeným dopisem odeslaným na jeho adresu? Nic takového mi spol. Provident neposlala. Děkuji za vaši odpověď. René.

 

ODPOVĚĎ:
Zákonný úrok z prodlení v sobě již zahrnuje navýšení o 7 procentních bodů (tj. např. 8,05% již obsahuje toto navýšení) a je to tak konečná výše zákonného úroku z prodlení.
Smluvní úrok si mohou strany stanovit, nicméně musí být stanoven ve smlouvě, popř. jiných dokumentech pro Vás závazných – např. obchodní podmínky, které jsou dle smlouvy její součástí. Pokud smluvní úrok ve smlouvě uveden není, nemáte povinnost jej hradit. Doporučuji důkladně prostudovat veškerou dokumentaci, nejen smlouvu, ale i všechny dokumenty, na které Vaše smlouva odkazuje.
Věta: K zaplacení úroků z prodlení bude zákazník vyzván doporučeným dopisem odeslaným na jeho adresu
Tato věta stanovuje, že budete vyzván k úhradě úroků vzniklých z Vašeho prodlení. Pokud smlouva stanovuje tento postup, musí být dodržen a musíte být nejdříve vyzván k úhradě úroků doporučeným dopisem.