Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Jsem v insolvenci a byl mi schválen splátkový kalendář na oddlužení. Na základě darovací smlouvy přijímám darem částku 2.000 Kč, kterou dle soudního rozhodnutí přeposílám insolvenčnímu správci. V darovací smlouvě je přímo uvedeno, že dar bude použit k úhradě splátky na oddlužení schválené soudem dle soudního rozhodnutí.

Plátce daru je s. r. o a i já sama jsem OSVČ. Potřebuji poradit, jakým způsobem zaúčtovat tento dar ve svém účetnictví. Uplatňuji výdaje v daňovém přiznání paušálním odpočtem. Musím vystavit fakturu plátci daru, aby si i on mohl částku zaúčtovat? A musím tento dar zahrnout ve svém daňovém přiznání jako příjem, když je platba ihned přeposlána insovenčnímu správci a slouží výhradně k úhradě splátky? Prosím poraďte mi jak, postupovat. Děkuji Pavlína.

 

ODPOVĚĎ:
Na přijetí daru nevystavujete fakturu, jedná se totiž o bezúplatné plnění, to znamená, že dárci neposkytujete protihodnotu. Na dar máte darovací smlouvu. Společnost s. r. o. si dar zaúčtuje na základě bankovního výpisu. Vy jako OSVČ účetnictví nevedete, účetnictví se týká především právnických osob. Pokud uplatňujete paušální výdaje, tak vedete pouze evidenci příjmů a pohledávek. Údaj o platbě daru máte na výpisu z bankovního účtu.
V insolvenci jste pravděpodobně jako fyzická osoba jako taková, protože OSVČ ručí celým svým majetkem, tak se nejedná o dar do podnikání.
Z hlediska zdanění tento dar nebudete muset zahrnovat do daňového přiznání, na základě údajů z dotazu vyplývá, že se jedná o příjem osvobozený od daně podle §10 odstvce 3 písm. c) zákona o daních z příjmů, osvobozené od daně z příjmů jsou dary nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15.000 Kč.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.