Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám rozsudek, nabyl právní moci a protistrana poslala jednostraný návrh na vzájemný zápočet pohledávek dle § 1982 a následného zákona č. 89/2012
Mužu s ním nesouhlasit? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Zákon na otázku souhlasu či nesouhlasu s jednostranným započtením pohledávky nedává odpověď, nicméně judikatura Nejvyššího soudu se k uvedenému staví tak, že jednostranné započtení není možné pouze v případě, že se na tom strany předem výslovně dohodly. Pokud neexistuje žádná dohoda o vyloučení jednostranného započtení, jednostranné započtení respektovat musíte.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Souhlas či nesouhlas s jednostranným započtením pohledávky - názor Nejvyššího soudu