Počet stránek ve webu: 39.554

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně inkasní společnosti. Ozvala se nám na email inkasní společnost EOS s tím, že jim UPC postoupilo pohledávku mého otce. Jedná se o nedoplatek po ukončení smlouvy a navrácení zařízení. Smlouvu ukončili, protože se stěhovali ke mě do domu ze zdravotních důvodů. Vše jsme vrátili a mysleli si, že je vše ukončeno. Jenže UPC po nějaké době prý zasílalo upomínky na starou adresu (informace z callcentra přímo UPC kde jsem se již informoval) a poté postoupili pohledávku na cca 288 Kč právě firmě EOS.

Ta nás 24.2.2019 poprvé informovala pouze emailem, že u nich je závazek. Na to jsem nereagoval (bál jsem se nějakých podvodů). Až druhý email byl konkrétnější - 6.3.2019 dlužná částka 885 Kč pohledávka postoupena od UPC (zde jsem se právě poprvé dozvěděl o co jde a od koho je ten původní dluh.) a číslo účtu. Toť vše.

Na to už jsem reagoval - zavolal do UPC jestli opravdu něco takového bylo a poté i do společnosti EOS.

Poté, co si vyžádali plnou moc mezi mnou a otcem (abych ho mohl zastupovat) se dnes (24.03.2019) tj. 13.3.2019 se mnou telefonicky spojila jejich zaměstnankyně s dotazem jak tedy budu částku hradit a abych jim dal adresu kam pošlou upomínku. Odmítl jsem jim dát adresu s tím, že mají telefon a email a ať mi to pošlou elektronicky - také jsem je požádal o dokument ověřující že jim opravdu UPC postoupilo pohledávku. A o přesnou kalkulaci dlužné částky (co je v ní vše zahrnuto). Na to paní už reagovala slovy, že mi to může říci a že 288 Kč je původní dluh UPC - cca 130 Kč je úrok z prodlení - prý podle zákona je to necelých 10% ročně a zbytek cca 460 Kč pojmenovala jako náklady věřitele na vymáhání pohledávky s tím, že věřitel jsou už teď oni.
Můj dotaz tedy je - mají nárok a nějaké náklady s vymáháním a ještě k tomu ve výši více jak 100% samotné dlužné částky?
Opravdu si mohou napsat jako náklady cokoli aniž bych o tom věděl a já budu muset platit?
A mají vůbec nárok na platbu jakékoli částky? Nevztahuje se na toto již nějaká promlčecí lhůta, když z bytu jsem rodiče odstěhoval 2014 a první kontakt a vůbec informace, že něco dlužíme k nám přišla 24.2.2019 a ještě jen emailem?
Vím, že jde jen o pár stokorun, ale už z principu jim to dát nechci, pokud nemusím.
Děkuji, Vladimír

 

ODPOVĚĎ:
Oobecná promlčecí lhůta je tříletá. Pokud tedy dluh vznikl před více než třemi lety, nemusíte se s věřitelem vůbec bavit, dluh je promlčen. Úrok z prodlení v současné době činí 9,75% ročně a věřitel je oprávněn ho ze zákona požadovat.

Pokud jde o náklady na vymáhání, soudy se v současné době staví k věci tak, že pokud je tato částka uvedena ve smlouvě, kterou se služba sjednává, což nepochybně sjednáno bude, pak náklady na zaslání upomínky přiznává.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Úrok z prodlení 2019