Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme SVJ, které si odsouhlasilo úvěr na rekonstrukci a jeden vlastník ho nerespektoval, ani nedodal finance předem, jak dovolila smlouva o úvěru. Byl vyzván, pak urgován, zaplatil až po 4 letech dluh. Požádali jsme banku o předčasnou splátku za něho a také požádali o vyčíslení úroků v úvěru za něho námi zaplacených.

V této době však vyšlo najevo, že náklady za předčasně ukončenou rekonstrukci byly chybně rozúčtovány, ne dle podílu ale jen na opravenou část a dány shromáždění ke schválení. Staly se neplatnými a my jsme je schvalovali nově přepočítané dle zákona a změnu z úroky budeme se souhlasem banky také vkládat do úvěrového účtu za účelem snížení splátek, ovšem dlužník namítá, že je žádost SVJ o vyplacení škody na úrocích v úvěru již promlčená, i když nově schválené náklady byly schváleny po 5-ti letech, v 09/2015, přepočtené úroky, poplatné výši nákladu a době dluhu, z úroků v úvěru námi ostatními uhrazené, (nejedná se o úroky s prodlení) také opravené s ohledem na změnu ve výši škody až desítek tisíc Kč na vlastníka. Budeme u soudu úspěšní? Děkuji, Julie.

ODPOVĚĎ:
Smluvní úroky se promlčují v obecné tříleté promlčecí době v souladu s ust. § 629 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Promlčecí lhůta začíná dle § 619 téhož zákona běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, za jaké období jsou úroky požadovány a kdy byl onen dlužník poprvé vyzván k jejich zaplacení, proto Vám nemohu odpovědět, zda budete u soudu úspěšní. Mám za to, že přepočítání splátek včetně úroku by nemělo mít na případné promlčení vliv.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přepočítání splátek úvěru na rekonstrukci domu - vliv na promlčení smluvních úroků