Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Občan, dlužník uzavřel s věřitelem (občan) dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář. Součástí dohody je i možnost uplatnit ztrátu možnosti splátek a bianko směnka. Protože dlužník má zároveň hypotéku u banky se zástavou na nemovitosti, nechce občan věřitel využít možnosti dle bodu jedna, protože za současného stavu splátek dlužníka bance, by takto vyvolaná exekuce ze strany věřitele znamenala přednostní uspokojení banky dražbou a na pohledávku občana by zbylo minimum.

Bohužel dlužník má opakovaně už několik let skluzy ve splácení věřiteli (občanu). Na dohodu o srážkách ze mzdy se mnou nechce dlužník přistoupit. Kdybych chtěl řešit zajištění pravidelných splátek srážkami ze mzdy dlužníka u jeho zaměstnavatele, jak mám obecně postupovat? Musím podat nějaký návrh na vydání rozhodnutí o srážkách na soud s uvedením výše popsané situace? Vzor se mi na webu BPP nepodařilo najít. Platím soudu nějaké procento z dlužné, vymáhané částky? Dlužník mi nechce říct adresu zaměstnavatele, zjistí si ji soud sám u dlužníka? Děkuji předem za popis obecného postupu v takovém případě a kde najdu na webu BPP vzor na takový návrh. Albert

ODPOVĚĎ:
V případě neplacení by měl být pro zajištění co nejvyššího uspokojení zvolen následující postup. Podat k soudu žalobu o zaplacení dlužné částky, soudní poplatek činí 5% žalované částky, který musíte s žalobou uhradit, soud následně ve svém rozhodnutí uloží neúspěšné straně náklady řízení včetně soudního poplatku nahradit. Až budete mít v ruce pravomocné soudní rozhodnutí, máte dvě možnosti - oslovit exekutora, který dluh vymůže, sám si zjišťuje o dlužníku informace a svoji odměnu si rovněž vymůže od dlužníka nebo oslovit soud s návrhem na výkon rozhodnutí, nicméně v tomto návrhu sám musíte přesně zaměstnavatele označit. Proto doporučuji spíše dluh řešit prostřednictvím exekutora, který od Vás téměř žádnou součinnost nepotřebuje. Seznam exekutorů naleznete na stránce www.ekcr.cz a vzory podání naleznete na adrese https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání dluhu a vliv návrhu na insolvenci dlužníka věřitelem (dlužník má mj. hypotéku v bance)
  • Vliv hypotéky na návrh na insolvenci dlužníka a možnost uspojední pohledávky věřitele