Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi doručen doplatek na telekomunikační služby a i když se to zdá zvláštní, vypisoval jsem platební příkaz bez brýlí a místo 5 340 Kč, jsem odeslal 3 340 Kč. Po nějaké době mi byl doručen digitální platební rozkaz od okresního soudu, na částku 5 340 Kč + 1 640 Kč výlohy soudu, atd. Zřejmě mou platbu nespárovali (neuvedený variabilní symbol? + nekompletní částka) a tak požadují celou částku.

Jak se mohu bránit? Mohu se nějak odvolat a jednoduše pouze doplatit rozdíl- tj. 2 000 Kč, který chybí? V případě, že se odvolám tím, že doložím potvrzení o mé platbě a vysvětlením, proč rozdíl vznikl, musím zaplatit i výlohy- příslušenství 1 640 Kč? Kam případné odvolání směřovat? Moc děkuji a přeji krásný den! Vladimír

ODPOVĚĎ:
Pokud jste nedostal žádnou předžalobní upomínku, ale rovnou soudní rozhodnutí, do odvolání kromě popisu situace uveďte i to, že jste nebyl informován o tom, že bude podána žaloba. Pokud totiž žalobce neinformuje žalovaného ještě před podáním žaloby, nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení. Proto byste soudní výlohy platit neměl a soud na to upozorněte. Odvolání podáváte k soudu, který soudní rozhodnutí vydal, tento soud celý spis postoupí odvolacímu - Krajskému soudu a ten bude o odvolání rozhodovat. Ale podáváte k prvostupňovému soudu, tedy tomu, který vydal napadené soudní rozhodnutí.


 

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Částečně zaplacená částka poskytovateli služby a její nespárování v systému - jak se bránit platebnímu rozkazu, příkazu