Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl jsem dluhy (byl jsem odsouzen znovu zaplatil částku, kterou jsem již zaplatil) a 1998 jsem spoluvlastnil z jedné poloviny 4 nemovitosti. Jednu nemovitost jsem prodal jedné paní. Další dvě nemovitosti jsem darem převedl na syna a jednu nemovitost jsem nechal na sebe. 2005 tehdejší věřitel vyhrál spor o relativní neúčinnosti darovacích smluv a jedné kupní smlouvy.

Tímto nastal problém synovi, který nemovitosti opravil, zhodnotil, staral se o ně a také nastal problém paní, které jsem jednu tehdy prodal. V těchto věcech se vedou soudní spory dodnes, je to nekonečné a bez žádného úspěchu nebo vyhlídek. Výše uvedenou paní i syna to v podstatě ekonomicky likviduje, jelikož je na ně uvalena exekuce správou těchto nemovitostí. Vzhledem k okolnostem, pro nás nastala jediná možnost. Chtěl bych vzít zpět dar a paní by odstoupila od tehdejší kupní smlouvy. Zpětvzetí daru bych inicioval já s tím, že jsem skutečně v nouzi. Toto se číní tuším souhlasným prohlášením do katastru nemovitostí ČR. Následně na ty, by paní i můj syn získali proti mě pohledávku z titulu zhodnocení. A následně by např. paní na mou osobu podala návrh na insolvenci. Syn i výše zmíněná paní, by měli v rukou tedy pohledávky vůči mé osobě, případně by tyto byly podloženy i uznáním dluhu se zápisem přímé vykonatelnosti. V následné insolvenci, by poté se přihlásili další věřitelé i ten věřitel, kterému bylo zaplaceno opakovaně, avšak tento věřitel by jen stěží prokázal výši pohledávky. Toto je potřeba, protože dnes (25.06.2018) když mám dokazovat já, je to smetáváno ze stolu Okresními soudy a Krajské soudy toto dokola vracejí zpět Okresním. A toto je nekonečné a neuvěřitelné. Proto chceme touto formou celou věc otočit, aby byl nucen prokazovat věřitel, kdy jsme si jisti, že toto nebude moci prokázat. Chci se Vás zeptat na Váš názor, zda-li v tomto postupu vidíte nějaké úskalí, kde by se věc mohla zadrhnout či by byl problém někde s tímto postupem, zpětvzetí, apod? Vše jsme zvážili a toto je asi naše jediná možnost. Moc Vám děkuji za případnou odpověď. František

ODPOVĚĎ:
Situace se skutečně jeví jako velmi komplikovaná. Samozřejmě lze věc vyřešit formou vrácení daru i odstoupením od kupní smlouvy, které uvádíte, pouze bych viděla jako možný problém, že katastr by převod nemusel provést za situace, kdyby byla na nemovitostech vyznačena poznámka spornosti, tedy že nemovitosti jsou předmětem soudního řízení o určení relativní neplatnosti. Pokud by katastr převod na základě tohoto neprovedl, je pak Vámi naznačený postup nemožný, v opačném případě možný je a mohl by pro Vás být samozřejmě výhodný.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Poznámka spornosti zpětvzetí daru a odstoupení od darovací smlouvy u dárce, prodejce v exekuci (exekuce správy nemovitosti)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem