Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přišel mi Platební rozkaz kvůli dlužnému nájmu. S částkou souhlasím, jenom bych jí potřeboval zaplatit na splátky, protože do 15 dnů celou částku dohromady nedám. Potřeboval bych vědět jestli má smysl podávat odpor, nebo jestli je možné podat odvolání, nebo jestli je jiný způsob.
V případě podání odporu musí následovat soudní řízení nebo může soud rozhodnout jen na základě toho odporu, ve kterém bych uvedl důvody a rovnou žádost o splátky. Eduard


ODPOVĚĎ:
Proti platebnímu příkazu je jen jediná obrana a to odpor podaný do 15 dnů. Pokud tak neučiníte, nabude platební rozkaz právní moci a bude moci proti Vám vedeno exekuční řízení. Pokud odpor podáte, bude vedeno normální řízení, kde se bude existence dluhu a jeho výše standardně prokazovat.

Musím upozornit, že není povinnost věřitele přistoupit na splátky a navíc Vám přibudou další náklady v průběhu řízení. Pokud tedy chcete dluh splatit, snažte se s věřitelem mimosoudně dohodnout, aby stáhl žalobu a Vám ani jemu nepřibývaly zbytečně náklady za právní zastoupení. Doporučuji mu navrhnout, že napíšete uznání dluhu nebo obdobný dokument, kterým se pozice věřitele zlepšuje, pokud žalobu stáhne.