Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mamka už s manželem nebydlí cca 2018-2023, stále jsou manželé. O rozvod ještě nebylo požádáno, bydliště má jinde. On bydlí v domě, ve kterém bydleli společně, ten byl jeho už před sňatkem, poté ho společně rekonstruovali, většinou tedy z mamčiných peněz.   Mamka má byt, který už měla před sňatkem. Nově zděděný půl domu, po smrti její maminky 2020.

Teď ještě jí její tatínek poslal na účet skoro všechny své úspory.   Prosím, jak to bude s majetkem v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů? Na co má kdo nárok?

 

ODPOVĚĎ:
Z titulu vypořádání SJM v případě smrti bude mít Váš otec nárok na vypořádací podíl z titulu SJM, tj. vše, co nenáleží do SJM nebude vypořádáno z titulu existence SJM, ale z titulu dědění. Majetek, který Vaše matka nabyla před uzavřením manželství či získala darem se vypořádat z titulu SJM nebude, bude se však vypořádávat z titulu vypořádání pozůstalosti. Tam je závislé, jakým způsobem Vaše matka o majetku pořídí, zda pořídí závěť nebo dědickou smlouvu. Pokud nepořídí žádný testament, bude se dědit na základě dědické posloupnosti, kdy v první třídě dědiců dětí zůstavitelovy děti a následně partner či manžel. Vy rovněž budete dědit z titulu nepominutelného dědice, nebudou-li okolnosti jiné.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.