Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda je možné vymazat otce z rodného listu a zda-li to má vliv na případné dědické řízení. Abych vás trochu uvedla do děje. Je mi 22 let. Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 6 let, po celou dobu žiji s matkou. Bohužel jsem se dozvěděla, že otec zapsaný v rodném listě a tehdejší manžel mé matky není mým biologickým otcem.

Mám dvě sestry, starší, avšak pouze prostřední sestra je jeho biologickou dcerou, nejstarší je "vyženěná". Z toho důvodu bych ho ráda vymazala z rodného listu. Je to možné? Muselo by proběhnout nějaké soudní řízení? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne. S pozdravem Alena.

 

ODPOVĚĎ:
Aby mohl být otec vymazán z Vašeho rodného listu, muselo by nejprve dojít k popření jeho otcovství. Popřít otcovství je však možné nejpozději do šesti let od narození dítěte - tato lhůta už ve Vašem případě uplynula. Určitou naději ve Vaší situaci dává ještě § 792 občanského zákoníku, který říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. V takovém případě může návrh na popření otcovství podat státní zástupce. Můžete se tedy obrátit na okresní státní zastupitelství v místě Vašeho bydliště, ale výsledek soudního řízení je nejistý.
Druhou možností, jak vymazat otce z rodného listu, je osvojení zletilého. K osvojení zletilého může dojít například tehdy, pokud osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela nebo jestliže osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti. Pokud by se Vaše matka znovu provdala, mohl by Vás osvojit její manžel nebo případně někdo jiný, kdo o Vás pečoval už v době, kdy jste ještě byla nezletilá. V obou případech by muselo proběhnout soudní řízení - buď řízení o popření otcovství, nebo řízení o adopci (osvojení).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.