Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Moji rodiče postavili před 40 lety (1982) dům, rozvedli se, matka se odstěhovala, otec se znovu oženil. Majetkově se ale nevypořádali a stále zůstávají bezpodílovými spoluvlastníky. Dům otec užívá se svou 2. manželkou. Nyní je otci 82 let a chce zařídit svůj majetek po své smrti tak, že chce upřednostnit 1 vnučku (dceru po zemřelém synovi, mém bratrovi), aby ona dům užívala se svou rodinou.

Moje matka jako spoluvlastnice s tím nesouhlasí. Druhá manželka dům po otcově případné smrti dále užívat nechce a chce se vrátit do svého rodiště. Může otec 1 vnučku upřednostnit bez souhlasu mé matky (např. formou závěti, darováním)? Jak to ovlivní případné budoucí dědické řízení  (jedinými spoluvlastníky domu jsou moji rodiče, bezpodíloví. jako dědicové by připadali v úvahu 2. manželka, 1 dcera z prvního manželství a 2 vnučky po zesnulém bratrovi)? Děkuji Vám předem za odpověď. Iveta.

 

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že od právní moci rozsudku o rozvodu uplynuly více než tři léta, nastala zákonná fikce, na základě které se bývalí manželé stali podílovými spoluvlastníky nemovitosti. Nyní tedy každý z Vašich rodičů vlastní ideální podíl o velikosti ½. V případě úmrtí kteréhokoliv z nich tak bude předmětem dědění pouze jeho ideální polovina domu. V případě úmrtí otce tak matka zůstane nadále vlastnicí ideální poloviny domu. Otec může ohledně domu či jeho veškerého majetku pořídit závěť, kde upraví dědění jeho pozůstalosti. Jeho potomci, tedy Vy a zesnulý bratr, potažmo jeho dcery, jsou tzv. nepominutelnými dědici, a musí zdědit alespoň ¼ jejich zákonného dědického podílu. Podle zákonné posloupnosti by byla pozůstalost rozdělena na tři díly mezi manželku a dva potomky (podíl zesnulého syna přechází na jeho dcery). V případě sepsání závěti by tedy otec měl zůstavit oběma potomkům alespoň 1/12 z pozůstalosti (což nemusí být jen dům), potažmo vnučkám každé 1/24. Pokud některého potomka opomine, může se nepominutelný dědic domáhat vyplacení hodnoty svého povinného dílu v penězích po dědicích.
Trochu jiná by byla situace v případě, že od rozvodu rodičů dosud neuplynula lhůta tří let. Potom by bylo nutné v rámci dědického řízení provést vypořádání společného jmění manželů a předmětem dědictví by pak bylo jen to, co by ve vypořádání připadlo otci. Vzhledem k tomu, že však hovoříte o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, kdy tento termín byl v roce 1998 nahrazen termínem společné jmění manželů, mám za to, že k rozvodu došlo před tímto rokem a proto jsou rodiče nyní již podílovými spoluvlastníky na základě shora zmíněné fikce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.