Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dovolte mi obrátit se na vás s dotazem ohledně dědického řízení. Můj bratr zdědil v minulosti po našich rodičích (po smrti otce) rekreační objekt, ve kterém následně trvale žil. Já mám u této nemovitosti v katastru zapsáno věcné břemeno právo užívání. Můj bratr letos (2021) zemřel. Zanechal po sobě dvě děti a družku (jejich matku, nebyli sezdáni).

Před smrtí jsme se s bratrem telefonicky dohodli, že mi rekreační objekt daruje. Bohužel darovací smlouva ani závěť již nebyla sepsána. Bratrova družka je s touto dohodou seznámena a souhlasí s ní. Bratr s družkou, dle mého, nežili ve společné domácnosti (vyjma pár měsíců před smrtí, kdy o něj pečovala). Počítám, že i kdyby měla nějaký dědický nárok jako družka, zřekla by se ho v můj prospěch (dle dosavadních diskusí se to tak zatím jeví, pokud je to vůbec možné), obdobně by tomu tak bylo u mé matky (předpokládám). V případě dětí se však domnívám, že jejich práva, vzhledem k nezletilosti, budou nějakým způsobem chráněna a zříci se dědictví z jejich strany pravděpodobně není možné. Můžete mi prosím sdělit jak lze v takovéto situaci postupovat, abych se vlastníkem nemovitosti stal já a děti mého bratra byly nějakým způsobem vypořádáni? Pokud je to vůbec možné (vyplacení podílu, břemeno užívání apod.). Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Nezletilé děti musí v daném případě dědit svůj dědický podíl. Tedy jediná možnost, abyste se stal vlastníkem nemovitosti by byla, kdyby družka za děti souhlasila s tím, že děti vypořádáte finančně přesně ve výši jejich dědického podílu a nemovitost tak nabudete celou pouze Vy. Taková dohoda ovšem z důvodu nezletilosti dětí podléhá schválení opatrovnickému soudu, tedy soud by zkoumal, zda je taková dohoda v zájmu dětí. Pokud by děti byly vyplaceny přesně částkou odpovídající velikosti jejich dědického podílu, nevidím v tom problém a soud by pravděpodobně takovou dohodu schválil.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.