Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje maminka zemřela, po její smrti se můj bratr alkoholik nastěhoval do domu a užívá ho. V době kdy maminka žila, měl bratr zákaz vstupu do domu z důvodu ničení majetku, fyzického napadání, z tohoto důvodu ho maminka nepřihlásila k trvalému bydlení. Bydlel v opuštěné boudě na zahradě.

Policie ho musela několikrát vykázat. Bratr 10 let (2011-2021) nepracuje, nyní si do domu vodí bezdomovce. Policie tvrdí, že může užívat dům. Klíče od domu odcizil při úmrtí maminky. Mám tedy právo bratra nechat vystěhovat?

 

ODPOVĚĎ:

Policie vám v tomto případě nepomůže, musíte mít jednoznačný doklad o tom, že bratr nemůže dům užívat, a to je rozsudek o povinnosti nemovitost vyklidit. Měla byste tedy proti bratrovi podat žalobu o vyklizení a domáhat se, aby soud nařídil povinnost dům vyklidit. Pokud by se pak bratr nevyklidil dobrovolně, bylo by možné se vyklizení domáhat exekučně.