Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe postupovat v případě, kdy chci vydědit zadluženou dceru. Mám dvě děti, které by po mé smrti měly dědit. Jde o rodinný dům, polnosti, pozemky, fin. hotovost a další prostředky na spořícím účtě. Bohužel má dcera je zadlužená a zároveň invalidní, takže své dluhy splácí jen srážkami z inv. důchodu a zbývá jí jen zákonem dané minimum, tato strhávaná částka, ale pokrývá jen minimum jejích dluhů a alespoň podle toho, co vím, další exekutoři čekají v řadě.

Má dcera má 2 děti a ty mohu uvést v dědictví namísto ní. Chystám se napsat závěť a zároveň i prohlášení o vydědění. Můžete mi prosím poradit, jak vše správně ošetřit, aby to bylo v pořádku? Nejsem si jistý pokud v závěti uvedu, že vše odkazuji synovi a v samostatném prohlášení o vydědění, že vyděďuji dceru z důvodu "je tak zadlužena, že je tu obava, že se pro její potomky nezachová povinný díl", tak jak na to bude nahlíženo? Mám spíše v závěti uvést, že vše odkazuji synovi a vnučkám a připojit část o vydědění dcery /je tak zadlužena, že je tu obava. /? Mám informaci, že z tohoto důvodu lze vydědění provést jen, když se část dědictví vyděděné osoby odkáže na její děti. Připadá u nás ještě v úvahu možnost, že bych vše odkázal jen synovi, dceru vydědil a vnučky nezmiňoval? Syn by pak v budoucnu měl svojí závěť a protože nemá rodinu, bude odkazovat vnučkám nebo pravnoučatům. V tomto případě mi jde ale o to, že se bojím, že i po vydědění dcery a neuvedení vnuček, by dcera měla mít nějaký nárok alespoň na minimální část dědictví? V každém případě bych byl nerad, aby cokoli z mého dědictví padlo na dluhy dcery, proto prosím o radu, jak zákonně ošetřit, co vše musí být součástí závěti resp. samostatného prohlášení o vydědění, zda musím uvádět konkrétní zákon atp. , vše budu psát vlastní rukou, v tomto případě by tedy nemělo být potřeba žádných svědků. Ještě mne napadá, pokud bude vše v pořádku ošetřeno a dcera bude z dědictví tímto způsobem vyloučena, zda ji nikdo z věřitelů nemůže soudně napadnout, že se proti vydědění nijak nebránila, aby mohla alespoň nějakým způsobem splatit své dluhy. Děkuji, Vítězslav.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku dává ust. § 1647 Občanského zákoníku, které stanoví, že "Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům." Vydědění i závěť můžete sepsat jednou listinou, ve které uvedete, že vše odkazujete synovi a dětem dcery a dceru vyděďujete z důvodu uvedeného ustanovení, tedy zadluženosti. Pokud byste vydědil dceru, vnučky nezmínil a vše odkázal synovi, vnučky by přesto svůj díl dědily, protože v listině o vydědění musíte výslovně uvést, zda se vydědění vztahuje i na potomky vyděděného. Pokud to neuvedete, pak pozůstalost potomkům vyděděného připadne. Pokud bude dcera vyděděna, nikdo z věřitelů ji nutit ke sporu o neplatnost vydědění nemůže, může tak učinit pouze insolvenční správce, pokud by dcera byla v insolvenci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem