Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem vlastníkem ideální 1/2 bytu. Druhou polovinu vlastní moje matka (92 roků). V její současné poslední vůli jsem uveden jako dědic. Jsem jedináček. Může matka v poslední vůli odkázat poměrně cenné obrazy např. mým dětem - jejím vnukům? Podle mého jsem majitelem 1/2 každého obrazu a dalších věcí, takže by mně zajímalo jestli to jde.

Jde o to zda-li se vzhledem ke svému věku nerozhodne změnit svoji závěť k mému neprospěchu, vlastně mně přes závěť vydědit. Žiji v přesvědčení, že již nyní jsem majitelem poloviny bytu a veškerého příslušenství. Žádné oceňování majetku se nikdy nekonalo. Čili polovina každého předmětu v dotyčném bytě je snad moje. Nebo ne? Na to mám notářské usnesení – dědil jsem. Děkuji Vám za názor. Lešek.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste spoluvlastníkem bytu o vel. id. 1/2, pak se vlastnické právo váže pouze k nemovitosti, nikoliv movitým věcem uvnitř - cennosti, sbírky, apod... Pokud se matka rozhodne odkázat jiné osobě některé movité věci, může to udělat, ale tak, aby Vám jako zletilému dědici zůstala aspoň čtvrtina dědického podílu, v případě, že jste jedináček, tedy čtvrtina celého dědictví. Pokud ale tyto movité věci v bytě už byly předmětem dědictví např. po otci, mělo by být uvedeno v usnesení o dědictví po něm, že jsou předmětem dědictví a kdo je jejich vlastníkem. Pokud takové usnesení neexistuje, nemáte na movité věci v bytě právo, tyto nejsou ani příslušenstvím, ani součástí bytu.