Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V závěti odkázal zůstavitel dceři dům se zahradou. Závěť napsal celou vlastnoručně, uvedl datum a vlastnoručně podepsal. Měla by tedy být platná. Neuvedl v ní však svoji pohledávku za známým, kterému půjčil 800.000 Kč. Když teď napíše stejným způsobem jako v bodě č. 1 pro dceru další, "mladší" závěť, kde uvede, že dceři odkazuje - zůstavuje pouze pohledávku na 800.000 Kč za dlužníkem, budou platné obě dvě závěti, protože se každá týká jiného předmětu dědictví?

V první závěti jsem napsal, že "odkazuji" uvedený majetek, ale dočetl jsem se, že prý to může být považováno za "odkaz" nikoliv závěť. Mám do druhé závěti napsat, že "zůstavuji" pohledávku, nebo jak to vyjádřit? A jaký je vlastně přesný rozdíl mezi závětí a odkazem? Děkuji za odpověď. Hanuš

 

ODPOVĚĎ:
Podle zákona pozdější závěť ruší závěť předchozí. Pokud tedy chcete v další listině pořídit ještě o jiném předmětu dědictví, měl byste původní závěť nejlépe roztrhat a napsat novou, kde vše znovu uvedete dle Vašeho přání. Odkaz je uveden v § 1594 a násl. NOZ a podstatou je, že v pořízení pro případ smrti zůstavitel jiné osobě ukládá povinnost v případě jeho smrti vydat odkazovníku předmět odkazu - např. nějakou věc. Závětí se tedy určuje zejména to, kdo má zdědit po zůstaviteli majetek a odkazem to, že určitá osoba má získat po smrti zůstavitele nějakou konkrétní věc z dědictví.

  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Rozdíl mezi závětí a odkazem