Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2019 proběhlo dědické řízení po mém otci, na jehož základě mně a bratrovi má vdova po otci vyplatit podíl. Nechci se jí něják připomínat. a to je právě jádro mého dotazu. Nehrozí, že díky mojí neaktivitě dojde k nějákému promlčení nároku a podobně? Nerad bych, aby se stalo něco ve smyslu, že budu čekat, na to, až se vdova po otci rozhoupe a mezitím dojde k zániku nároku na dědictví. Děkuji za odpověď, Daniela

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte v usnesení o dědictví stanovenu lhůtu k vyplacení, pak platí obecná tříletá promlčecí lhůta, která počíná běžet právní mocí usnesení o dědictví. Na vyplacení a případné zahájení vymáhání máte tedy tři roky, tj. do roku 2022. Pro právní jistotu všech by bylo asi nejlepší, kdybyste se rozumně domluvili, kdy můžete očekávat vyplacení.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Do kdy musí dědic vyplatit dědický podíl při přenechání dědictví jiným z dědiců?