Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká dědictví a nároku pobývat v nemovitosti, které se to týká. Mému bývalému příteli zemřela matka a měl být dědicem nemovitosti.   Poté, co matka zemřela začalo probíhat dědické řízení, kde notářka bývalému řekla, že není způsobilý dědit, jelikož má pohledávky ke svým dětem a soudně byl poté zbaven dědického práva.
On dodatečně notářce přinesl alografní závěť, kde jeho matka měla veškerý svůj majetek odkázat jeho nynější přítelkyni. Na závěti není pravý podpis matky, tudíž jedno jeho dítě podalo trestní oznámení na zatím neznámého pachatele a všechny děti označily závěť jako nepravou.

Má celkem 4 děti, z toho jedna je moje dcera, která je nezletilá a kterou zastupuje kolizní opatrovnice, advokátka z Ostravy. Bývalý přítel a jeho přítelkyně veškeré jednání u notářky zdržují různými stížnostmi, vše tak, aby to celé co nejdéle prodlužovali. Notářka nyní uzavřela dědické řízení tak, že závětní dědička (nynější přítelkyně) musí podat žalobu, pokud ji nepodá, tak bude dědické řízení dál pokračovat jen s dětmi.
Jde mi o to, kdo a jakým způsobem může zamezit vstupu a užívání nemovitosti bývalému příteli a závětní dědičce, jeho přítelkyni? Oni stále obývají tuto nemovitost, užívají ji a dělají dluhy na energiích. On ani ona nemají trvalé bydliště v této nemovitosti. Děkuji, Eleonora

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě je řešení situace složité, neboť dokud není určen dědic, není fakticky nikdo aktivně legitimován podat proti bývalému příteli a jeho přítelkyni žalobu, aby neužívali nemovitost. Až bude určen dědic, tak ten může proti těmto osobám podat žalobu na náhradu škody či bezdůvodného obohacení, které způsobili tím, že nemovitost užívali.

Lze také požádat notáře či soud, aby ustanovil správce dědictví, který se v mezidobí o dědictví postará tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.