Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Moje dcery se snažily připravit mne podvodem o majetek. Jejich snahu předpokládám odměnit vyděděním. Slyšela jsem, že se vydědění provádí stejně jako sepsání závěti u notáře, ale nic bližšího nevím.   Například jsem slyšela, že nově lze vydědění provést i bez udání důvodu - docela bych to uvítala, řešené této nepříjemné situace je pro mne docela stresující záležitost a nejraději bych vše měla vyřízeno, aniž bych musela ventilovat nepříjemné zážitky.

Ještě se zeptám, zda je možné vydědění vyřídit u notáře z jiného okresu - nerada bych byla aby se po městě vykládalo, co se mi přihodilo. Dalším co mne zajímá je, zda mohu vydědit obě dcery, když jedna je nyní již cizí státní příslušnicí. Děkuji, Alena

 

ODPOVĚĎ:
Otázku vydědění řeší občanský zákoník v § 1646 a násl. a uvádí, že:
"Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život."

Podle § 1648 "Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění."

Z uvedeného vyplývá, že důvod vydědění sice uvádět nemusíte, ale pokud by vydědění dcery napadly, mohly by vydědění zpochybnit. Obecně je vždy lepší důvod vydědění uvést a zároveň v listině o vydědění uvést svědky, kteří mohou onen důvod dosvědčit.

Vydědit můžete jakéhokoliv potomka, bez ohledu na to, jakým je státním příslušníkem. Listinu o vydědění nemusíte vůbec sepisovat u notáře, můžete ji sepsat i sama. Pokud byste se pro notáře rozhodla, můžete si vybrat jakéhokoliv notáře v ČR.

Na závěr dodávám, že v roce 2019 nedošlo ke změnám v oblasti právní úpravy týkající se institu vydědění.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pravidla vydědění 2019
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.