Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o právní informaci, jak můžu preventivně vydědit své děti (staré přes šedesát let). Někde jsem se doslechl, že od roku 2019 je to snadnější. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Problematiku vydědění upravuje Občanský zákoník v § 1646, který uvádí, že
"Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život."

Dále § 1648 uvádí, že
"Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění."

Z uvedeného vyplývá, že jediným relativním zjednodušením oproti starému občanskému zákoníku je, že v listině o vydědění není nutné uvést přesný důvod vydědění - nezpůsobuje to neplatnost vydědění - nicméně pokud nebude po smrti zůstavitele důvod vydědění zřejmý či prokázán, k vydědění se nepřihlíží. V roce 2019 nedošlo ke změnám týkajícím se pravidel kolem vydědění.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nový občanský zákoník - pravidla vydědění 2019