Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně bytu. Darovala jej babička do vlastnictví vnučky jak měla dcera 5 let a nyní jej dcera chce darovat babičce nazpátek. Dcera bydlí s matkou v jiném bytě a vůbec se nestará o babičku, nenavštěvuje ji, nekomunikuje a nemá o ni zájem (dá se také třeba vydědit jestli couvne? ). Byt je o velikosti 1+1 ve vlastnictví, na soukromém pozemku který patří k domu.

Lze tento převod vyřešit smlouvou mezi dcerou a babičkou s případným ověřením podpisů u notáře a následně pak po podepsaní vyřešit katastrální dokumenty o převodu vlastníka právoplatná? Děkuji s pozdravem Bohumil

ODPOVĚĎ:
Pokud bude vnučka darovat byt babičce nazpět, stačí sepsat darovací smlouvu, úředně ověřit podpisy a vložit do katastru nemovitostí. Teprve vkladem do katastru dojde k převodu vlastnického práva. Pokud by babička chtěla vydědit dceru, učinit to může, ale pouze ze zákonných důvodů, kterými jsou dle § 1646 Občanského zákoníku důvody, kdy dědic zůstaviteli
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdy může rodič vydědit potomka - podmínky vydědění