Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to v případě závěti, kdy muž odkáže nemovitost své ženě, se kterou žil léta ve společné domácnosti v tomto domě, ona tam má trvalé bydliště a platila v tomto domě řadu věcí ze svého účtu a prokazatelně ze svých vydělaných peněz, například novou podlahu, WC, kompletní kuchyň a tak dále. Zkrátka žena má v tomto domě veškerý svůj majetek, včetně věcí, které již nelze odmontovat.

Jak se postupuje v případě, že dva nepominutelní dědici, synové zůstavitele, se přihlásí o své podíly z dědictví tohoto domu, dospělé děti z prvního manželství muže? Jak mohou tyto děti dědit něco, co je moje, nebo jsem platila já? A je to součástí domu, který je na mě v závěti odkázán? Jak se vypočítává jejich podíl z nemovitosti? Je možné, aby se děti u notáře úplně zřekly těchto svých podílů? Či musí dojít k jejich vyplacení? A co se děje v případě, že ta žena žijící v tomto domě nemá žádné peníze na vyplacení nepominutelných dědiců a nikdy mít tyto peníze nebude leda nějakou půjčkou z banky a zadlužila by se na tím tak celý život? Děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud nejsou děti jako neopomenutelní dědicové vyděděni, dědit musí. V závěti lze jejich dědický podíl, pokud jsou zletilí, zkrátit tak, že musí dědit alespoň čtvrtinu toho, co by dědily, kdyby závěť neexistovala. Pokud závěť manžela úplně děti pomíjí a pořizuje o celém majetku, je neplatná a děti a pozůstalý manžel dědí rovným dílem. Pokud jste do domu investovala, musíte investice prokázat a doložit, aby o ně byla ponížena suma majetku náležejícího do dědictví. Pokud v rámci dědického řízení nedojdete s dalšími dědici k dohodě, notář rozhodne autoritativně tak, že majetek rozdělí na spoluvlastnické podíly. Následné řešení spoluvlastnictví již bude na soudu, komu případně přikáže majetek do vlastnictví a komu a jak uloží povinnost vyplatit ostatní spoluvlastníky. Z pohledu práva bohužel nikoho nezajímá, že nemáte peníze na vyplacení. Zde by případně soud zvažoval, že by majetek přikázal tomu ze spoluvlastníků, u něhož je největší předpoklad, že bude schopen ostatní vyplatit, tomuto dům přikázal a uložil povinnost ostatní vyplatit.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Určení vlastnictví u movitých věcí ve zděděné nemovitosti - nemovitost manželů, vliv na dědění movitých věcí potomků