Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec byl pouze uživatelem pozemků a nemovitosti stojící na něm. Neměl vyřešené dědictví po svém otci. Otec měl ještě dvě sestry. Když zemřel, začala řešit dědictví po jeho otci jeho žena (má matka). Vše proběhlo u notáře, kde se zapsalo do protokolu, že vše přepisují na mě a ústní dohoda mezi námi byla, že já nemovitost i pozemek prodám a peníze podělím.

Vše je v zoufalém stavu a jsou nutné investice, aby se to dalo prodat. Nikdo nechce finančně přispívat. A nyní se chce matka dědictví vzdát, a sestry mého otce okamžitě vyplatit. Já to nyní chci mít se smlouvou, protože jsou mezi námi rozepře. Jakou smlouvu použít pro matku a jakou pro sestry otce. A jestli stačí ověřené podpisy, nebo musí být podepsané před notářem. Děkuji za odpověď Marek.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není úplně patrná skutková situace. Pochopila jsem ji tak, že veškerý majetek je ve Vašem vlastnictví a máte vyplatit sestry svého otce.
Je tedy třeba se především domluvit na tom, jakou částku a do jaké doby jim vyplatíte. Pokud byste o tomto chtěl mít písemnou smlouvu, pak se nejedná o žádnou typizovanou smlouvu upravenou v občanském zákoníku, ale o smlouvu tzv. inominátní či nepojmenovanou, ve které si fakticky vše nastavíte sám a můžete ji nazvat např. jako dohoda o vypořádání. Je třeba do ní uvést hlavně smluvní strany, jaká částka a do kdy bude vyplacena. Podpisy stačí úředně ověřit kdekoliv na czechpointu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyplacení dědiců dědicem, který převzal dědictví
  • Přijetí dědictví a vyplacení ostatních dědiců po prodeji bytu, domu, nemovitosti - dohoda
  • Inominátní smlouva - příklad z praxe