Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Soused je laxní, opakovaně jsem jej upozorňovala, aby zkrátil větve jeho stromu, které jednak přečnívají na můj pozemek, druhak stíní a za třetí z nich padá listí, které soused neuklízí. Soused ani 3 roky poté nereaguje. Mám větve zrkátit já? Nebudu mít z toho problémy? Majka


ODPOVĚĎ:
Obecně platí v sousedských vztazích, že nikdo nesmí zasahovat nad míru přiměřenou poměrům do výkonu vlastnického práva svého souseda. Jestliže v tomto případě zasahují větve, lze to považovat za zásah do výkonu vlastnického práva a za obtěžování nad míru přiměřenou poměrům.
Pokud ani na písemnou výzvu soused neodstraní větve, které přesahují, můžete je odstranit Vys tím, že ovšem tak musíte učinit ve vhodnou dobu a šetrným způsobem. Tu vhodnost zásahu a šetrnost doporučuji konzultovat s nějakým odborníkem - např. botanikem (a ideální by bylo, abyste od něj měla doporučení písemně).
Pokud budete větve zkracovat, neměla byste při tom vstoupit na pozemek souseda.