Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel dostal 2019 darem od otce rodinný dům. Když před cca 30 lety manželova babička rozdělila pozemek u tohoto domu, ocitla se tím jímka, která je hned vedle domu, na pozemku souseda, strýce, bez zřízení věcného břemene, tedy VB. Teď po nás strýc požaduje odstranění jímky z jeho pozemku a taky o odstranění elektrického rozvaděče a elektroměru, který se nachází na zdi domu, kam my vlastně nemáme přístup.   Má strýc právo toto po nás chtít? Moc děkuji.

ODPOVĚĎ:
Skutečnost, že předmětná jímka, rozvaděč a elektroměr byly vybudovány v době, kdy se jednalo o jediný pozemek (tedy zcela legálně), je velmi podstatná. K tomuto tématu se více dočtete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/stavba-umistena-na-cizim-pozemku-jak-tento-nezadouci-stav-odstranit-116712.html
(přičemž Vaše situace je srovnatelná s tou částí textu, která pojednává o oprávněných stavbách).
Vzhledem k tomu, že jímka, rozvaděč a elektroměr byly vybudovány legálně, nemůže se po Vás strýc v zásadě domáhat jejich odstranění (a to i přesto, že nedisponujete příslušným právním titulem). Strýc by po Vás ovšem mohl požadovat (a to i opakovaně) náhradu bezdůvodného obohacení (§ 2991 a násl. občanského zákoníku), které na Vaší straně vzniká tím, že na jeho pozemku jsou umístěny Vaše stavby (zařízení).
Současnou situaci by bylo samozřejmě vhodné ošetřit smluvně – abyste napříště disponovali právním titulem. V úvahu přichází buď smluvní zřízení služebnosti (§ 1260/1 občanského zákoníku), uzavření nájemní smlouvy (§ 2201 a násl. občanského zákoníku), smlouvy o výprose (§ 2189 a násl. občanského zákoníku) či smlouvy o právu stavby (§ 1240 a násl. občanského zákoníku).
Nebude-li strýc k dohodě ochoten, doporučuji vyčkat, až na Vás podá k soudu žalobu (jelikož ke svépomocnému odstranění jímky, rozvaděče a elektroměru není oprávněn). V rámci soudního řízení bude možné navrhnout smír, a to právě v podobě uzavření některé z výše uvedených smluv (pro Vás je ideální smlouva o zřízení služebnosti či o zřízení práva stavby). Pro zastupování v průběhu soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.