Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci Vás poprosit o právní radu ohledně mého problému s pozemkem. V této době probíhá v naší obci plošná revize pozemků, kdy jsem byl vyzván k zaměření a doručení geometrického plánu katastrálním úřadem. Jedná se o zastavěnou plochu (bývalý statek), která má z obou stran sousedy. Z jedné strany je "sousedka", kde problém není. Z druhé strany nastává problém, kdy hranici pozemku tvoří zeď a dřevěný plot.

Zdi tvoří budovu garáže a stodoly v délce asi 50m a plot do dvora, který je v délce 10m.   Geodet měřením zjistil, že tyto zdi a plot leží v celé délce na pozemku souseda. Zasahující část budovy do pozemku je v rozmezí 0, 30 až 100 cm do pozemku souseda.   Celková výměra, která je na jiném pozemku, činí 18m2. Budovy zde stojí cca 150 let. Pouze u garáže jsem byl nucen opravit část nosné zdi asi v délce 5m, kdy hrozilo zhroucení této části (rok 2021). Zeď byla postavená dle stávající zdi. Jelikož je to obvodová nosná zeď, jiná možnost ani nebyla - zrovna tato nová část zasahuje do pozemku souseda cca 30 cm.   Soused je bohužel jediného názoru a to demolicí budov. Souhlasné prohlášení, které geodet přinesl, soused razantně odmítl. Odkup či pronájem pozemku (18m2) taktéž odmítl. Jak mám dále postupovat a na koho se obrátit? Jak vidíte, že tento spor dopadne, pokud se dostane až k soudu? Předem moc děkuji za odpověď. Čeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže soused není ochoten podepsat souhlasné prohlášení, přičemž odmítá i nabídku na odkup zastavěné části jeho pozemku, nezbývá Vám, než nastalou situaci vyřešit soudní cestou.
Na soud se můžete obrátit s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), jejímž prostřednictvím se budete domáhat, aby soud svým rozhodnutím určil, že jste se stal vlastníkem předmětné části sousedova pozemku.
Žalobu budete moci opřít buď o institut vydržení (popř. mimořádného vydržení), anebo o institut přestavku.
Pakliže předmětnou část sousedova pozemku užíváte po dobu alespoň deseti let v dobré víře o tom, že se jedná o Váš pozemek, mohlo dojít k vydržení – tzn. že jste se stal vlastníkem předmětné části sousedova pozemku (§ 1089 a násl. občanského zákoníku). Do desetileté vydržecí doby se započítává i doba, po kterou předmětnou část sousedova pozemku užívali Vaši právní předchůdci.
Jestliže užíváte předmětnou část sousedova pozemku po dobu alespoň dvaceti let, mohlo dojít k mimořádnému vydržení (§ 1095 občanského zákoníku) – v tomto případě není nutné prokazovat Vaši dobrou víru.
Na Vámi popsaný případ by mohl být aplikován rovněž institut přestavku. Konkrétně dle § 1087 občanského zákoníku platí, že:
„Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.
Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku. “
Pro přípravu žaloby a pro zastupování v rámci soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Výsledek soudního řízení odhadnout skutečně nelze – bude záležet na tom, zda veškerá svá žalobní tvrzení prokážete a jaký právní názor na tento případ zaujme konkrétní soudce.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.