Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se optat, zda by bylo možné uplatnit vydržení na pozemek cca 100m2, který přiléhá k naší zahradě a o který jsme se po dobu více jak 40 roků starali, protože o něj nikdo nepečoval. Jedná se o část velké parcely, majitel tuto parcelu pronajal místnímu zemědělskému družstvu, ale to se o něj z důvodu nepřístupnosti pro mechanizaci nestaralo.

Majitel nám chce nyní tento pozemek odprodat na zahradu za nehoráznou cenu přesahující 3x cenu zemědělské půdy v naší oblasti. My jsme pozemek celou dobu udržovali a museli jsme ho i oplotit, abychom zabránili proniknutí zvěře na náš pozemek. Děkuji za radu. Cyril.

 

ODPOVĚĎ:
K řádnému vydržení předmětné části sousedního pozemku zřejmě dojít nemůže, jelikož na Vaší straně nebyla dána dobrá víra (po celou dobu jste si byli vědomi toho, že se jedná o cizí pozemek).
V úvahu však přichází aplikace institutu mimořádného vydržení. Konkrétně dle § 1095 občanského zákoníku platí, že:
„Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu prokáže nepoctivý úmysl. “
Dobou dvojnásobně dlouhou se v případě nemovitých věcí míní doba dvaceti let. O mimořádném vydržení se více dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/mimoradne-vydrzeni-kdyz-vydrzite-dlouho-vydrzite-115938.html
Pokud by mezi Vámi a vlastníkem sousedního pozemku v tomto ohledu nedošlo k dohodě (což ze znění dotazu spíše předpokládám), bylo by nutné obrátit se na soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), jejímž prostřednictvím byste se domáhali, aby soud svým rozhodnutím určil, že jste se stali vlastníky předmětné části sousedního pozemku, a to na základě jejího mimořádného vydržení.
Pro přípravu žaloby a pro zastupování v průběhu soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.