Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostal jsem se do sporu se sousedem ohledně kabelu na mém pozemku. Jedná se o chatovou oblast. Při připojování chat od společné elekroměrové skříně se vedl kabel našeho souseda za jističem společně ve výkopu na našem pozemku. Problém vznikl za předešlého vlastníka v roce 1996 a nebyla vyhotovená žádná smlouva. Sousedovi přestala jít jedna fáze a chce po nás, abychom si rozkopali zahradu. Děkuji Mikuláš.

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat provozovatele distribuční soustavy (poskytovatele elektřiny) a konzultovat s ním:
- kdo je vlastníkem předmětné elektrické přípojky (tedy zda soused či poskytovatel elektřiny),
- existuje-li k vedení předmětného kabelu Vaším pozemkem nějaký právní titul (typicky věcné břemeno).
K druhé odrážce výše dodávám, že v minulosti vznikala věcná břemena (služebnosti) k vedení elektrických přípojek či jiného obdobného vedení přímo ze zákona, přičemž tato věcná břemena se nezapisovala do katastru nemovitostí (a nebývají tam zapsána ani dnes (13.08.2023) – byť stále existují).
Vyjde-li najevo, že vlastníkem elektrické přípojky je Váš soused a k vedení tohoto kabelu Vaším pozemkem mu nesvědčí žádný právní titul (věcné břemeno – služebnost), bude záležet pouze na Vaší dobré vůli, zda jeho požadavku vyhovíte či nikoli (soused nebude oprávněn se po Vás rozkopání Vašeho pozemku domáhat).
Zjistíte-li, že vlastníkem elektrické přípojky je soused, přičemž mu k tomu nesvědčí žádný právní titul, můžete s ním uzavřít například smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene), a to na dobu určitou či neurčitou, úplatně či bezúplatně, popřípadě můžete se sousedem uzavřít například smlouvu o nájmu té části Vašeho pozemku, kudy je kabel veden, smlouvu o výpůjčce apod.
Nelze vyloučit ani variantu, že vlastníkem elektrické přípojky se ukáže být poskytovatel elektřiny a bude mu k tomu svědčit věcné břemeno. V takových případech bývá součástí tohoto věcného břemene i provádění výkopových prací (se samozřejmou povinností uvést pozemek do původního stavu a nahradit Vám případně vzniklou škodu).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.