Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním dům na jehož kanalizaci je připojena sousedka. Má na kanalizaci připojenu zahradní kuchyni, sprchu a WC. Sousedka se odmítá z kanalizace odpojit a chce mi přispívat na čištění a opravy kanalizace tak, jak byla dosud zvyklá, v minulosti jsme spolu měli podílové vlastnictví. Pokud ponechám sousedku připojenu na moji kanalizaci a umožním jí na kanalizaci finančně přispívat, zakládá jí to v budoucnu právo, požadovat zřízení věcného břemene?

Když by prokázala, že mi např. přispěla na čištění kanalizace, uspěla by tak u soudu s nárokem kanalizaci nadále využívat? Smluvně nemáme nic ošetřeno. Moje kanalizace ale vede přes pozemek této sousedky, já mám samozřejmě v katastru zřízeno břemeno vedení kanalizační přípojky přes pozemek této sousedky. Proto zařídit odpojení sousedky z mé kanalizace je technicky neproveditelné bez jejího vědomí. Požádala jsem sousedku, aby se z mé kanalizace odpojila, což zatím odmítla, ale budeme ještě jednat. Může vůbec kanalizaci využívat více nemovitostí? V mém RD jsou 3 byty, proto chci, aby byla kanalizace samostatná. Kam se mám obrátit, pokud se sousedka odpojit odmítne?

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Pokud ponechám sousedku připojenu na moji kanalizaci a umožním jí na kanalizaci finančně přispívat, zakládá jí to v budoucnu právo, požadovat zřízení věcného břemene? Když by prokázala, že mi např. přispěla na čištění kanalizace, uspěla by tak u soudu s nárokem kanalizaci nadále využívat?
Ze znění dotazu usuzuji, že výlučnou vlastnicí kanalizační přípojky jste Vy a sousedka část této kanalizační přípojky užívá pouze na základě Vašeho ústního svolení (fakticky se tak jedná o výprosu).
K tomu, aby se sousedka mohla úspěšně domáhat zřízení služebnosti (věcného břemene) na základě vydržení, by musela být v dobré víře o tom, že jí tato služebnost náleží. Je-li si však sousedka vědoma toho, že žádná služebnost v její prospěch (resp. ve prospěch jejího pozemku) zřízena nebyla (což vyplývá rovněž z katastru nemovitostí), není její dobrá víra dána a vydržení by proto nastat nemohlo.
Chcete-li se v této věci do budoucna pojistit, můžete sousedku písemně upozornit na fakt, že ke zřízení služebnosti (resp. věcného břemene) nikdy nedošlo a připojení k Vaší kanalizační přípojce je realizováno pouze na základě Vašeho ústního svolení. Jeden (Vámi podepsaný a datovaný) stejnopis tohoto upozornění si ponechte, druhý doručte sousedce prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou nebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
2/ Může vůbec kanalizaci využívat více nemovitostí?
Dle mého názoru to není vyloučeno, je ovšem nutné, aby tomu odpovídaly kapacitní možnosti kanalizační přípojky a aby se jednalo o řešení, které bylo schváleno stavebním úřadem (toto připojení by tedy muselo být vtěleno do projektové dokumentace, kterou stavební úřad následně odsouhlasí, pokud k tomu nedošlo již v minulosti).
S připojením dalšího pozemku/stavby ke stávající kanalizační přípojce by dále musel vyslovit souhlas rovněž vlastník/provozovatel kanalizace.
3/ Kam se mám obrátit, pokud se sousedka odpojit odmítne?
V této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad, jelikož sousedčina „přípojka“ k Vaší kanalizační přípojce může být nepovolenou stavbou. Dále můžete informovat místně příslušný vodoprávní úřad a vlastníka/provozovatele kanalizace.
Pakliže by kontaktování výše vyjmenovaných subjektů nevedlo k cíli, mohla byste se bránit soukromoprávní cestou – tedy podáním žaloby k soudu. Pro učinění tohoto kroku Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.