Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může se soused odvolávat na „zvykové právo“, když jsme mu před cca 15 až 18 lety (tehdy v dobré víře) dali souhlas k odvádění dešťovky z jeho střechy do naší kanalizační přípojky ležící na naší parcele? Postupně nechal, bez našeho vědomí (byli jsme na dovolené, covidová karanténa, apod.) provést řadu úprav zhoršujících funkčnost okapové soustavy našeho domu, dochází k poruchám „přetíženého“ systému.

Postupem času „vzala naše dobrá víra za své“ a naše „sousedské vztahy“ jsou v podstatě toxické – on i jeho žena nás napadli jak verbálně, tak i písemně. Plánuji letos (2023) v létě opravu celé okapové soustavy našeho RD (30 let staré) a chci uvést vše do původního stavu, tj. před nastěhování sousedů v roce 2005. On odmítá odpojení od naší kanalizační přípojky i demontáž jeho částí z naší stavební konstrukce. Libor.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud soused až doposud svádí dešťovou vodu do Vaší kanalizační přípojky pouze na základě Vašeho ústního souhlasu (tedy na základě tzv. výprosy), můžete tento souhlas samozřejmě kdykoli odvolat. Na základě tohoto souhlasu pro sebe soused nemůže dovozovat vznik žádného trvalého práva. Lze Vám proto doporučit obrátit se na souseda s písemnou výzvou k deinstalaci jeho okapů a dalšího zařízení a navrácení v předešlý stav. V této výzvě výslovně uveďte, že Vámi v minulosti udělený ústní souhlas tímto odvoláváte a se sváděním dešťové vody ze sousedovy střechy do Vaší kanalizační přípojky nadále nesouhlasíte a budete je vnímat jako protiprávní zásah do výkonu Vašeho vlastnického práva. Ve výzvě stanovte sousedovi ke zjednání nápravy přiměřenou lhůtu. Souseda můžete rovněž upozornit, že neuposlechne-li Vaší výzvy, budete se bránit soudní cestou.
Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte sousedovi prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou či osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Jelikož soused nebyl po celou dobu v dobré víře o tom, že by vykonával služebnost (věcné břemeno) - jelikož si musel být dobře vědom, že vše bylo založeno pouze Vaším ústním souhlasem - nemůže nyní tvrdit, že právo svádět dešťovou vodu ze své střechy do Vaší kanalizační přípojky vydržel.
Pokud soused Vaší výzvy neuposlechne, můžete se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro přípravu žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Druhou variantou je samozřejmě svépomoc - v takovém případě však riskujete, že soused se po Vás bude domáhat náhrady újmy (škody), pokud mu nějakou způsobíte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.