Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme na pozemku vedení obecní kanalizace - kontrolní šachty. V době vybudování byl pozemek zahradou. Nyní je na něm postavena novostavba rodinného domu. V souvislosti s tím je třeba o cca 40 cm navýšit terén kolem obou šachet. S tím se poji nutnost zvýšit i šachty uvnitř.   Náklady na tuto úpravu je cca 25.000 Kč, materiál a terenní práce bagrem.

Obec chce úpravy hodit na nás jako na vlastníka pozemku. Obec je vlastníkem kanalizace. Na vedení kanalizace bylo zřízeno věcné břemeno, ve kterém však nejsou tyto situace nijak konkretizovany. My však s tímto nesouhlasíme. Kdo má v tomto případě hradit náklady na úpravu šachet? Děkuji moc za zodpovězení dotazu.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Dle mého názoru jste k úhradě nákladů spojených s navýšením kanalizačních šachet povinni Vy.
Je totiž rozhodné, kdo zavdal příčinu k tomu, že kanalizační šachty musí být navýšeny. Pokud jsem Váš dotaz správně pochopil, je důvodem pro provádění terénních úprav výstavba rodinného domu - mají tedy být provedeny celkové terénní úpravy pozemku, které jsou vyvolány Vámi (resp. Vy jste se rozhodli tyto terénní úpravy realizovat). Pokud se v tomto ohledu mýlím, prosím o opravu.
Je nutné si uvědomit, že důsledkem Vámi zamýšlených terénních úprav by bylo omezení existující služebnosti (věcného břemene), resp. znepřístupnění kanalizačních šachet. Tím byste však porušili svou základní povinnost, vyplývající z existující služebnosti. Dle § 1257/1 občanského zákoníku totiž (v obecné rovině) platí, že:
"Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet."
Jelikož ve Vašem případě byla zřízena služebnost inženýrské sítě, je vhodné poukázat rovněž na § 1267/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě ..."
Z obou výše citovaných ustanovení tak zřetelně vyplývá Vaše povinnost zdržet se takového jednání (například provádění terénních úprav), jehož důsledkem by bylo omezení výkonu služebnosti. Je-li proto nezbytné provést terénní úpravy, může Vám obec (jako oprávněný ze služebnosti) vyjít vstříc, tyto terénní úpravy odsouhlasit, ovšem za podmínky, že budete financovat nezbytné navýšení kanalizačních šachet.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.