Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused opravuje střechu a parta lidí co mu to provádí (nevím jestli je to firma a zda to dělá na smlouvu nebo z kamarádství), tak mi při transportu materiálu po vyvýšené cestě vyvalili kamenné základy plotu a i celkově i plot cihlový, který je na těchto základech (staří plotu je asi 200 let), rozdíl výšky terénu je stoupající od zahrady od 50 cm do 200 cm.

Majitel opravované budovy nekomunikuje, a dělník co asi té partě velí říká že to neudělali. Jak mám postupovat, ať to pokud možno vyřeším v klidu a samozřejmě k mé spokojenosti, už teď mám zablokovanou půlku zahrady zátarasem, protože plot v brzké době spadne. Děkuji předem za pomoc jak tuto situaci řešit.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud se k odpovědnosti za Vám způsobenou škodu nikdo nehlásí, obávám se, že tuto záležitost "v klidu" (jak v dotazu uvádíte) vyřešit nepůjde. Nepodaří-li se Vám se se sousedem (resp. s tím, kdo Vám plot poškodil) dohodnout, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud.
V žalobě bude nutné vzniklou škodu přesně specifikovat (a doložit například fotodokumentací) a vyčíslit. Před podáním žaloby je nutné zaslat odpovědné osobě předžalobní výzvu, ve které ji upozorníte na vznik její odpovědnosti za způsobenou škodu a vyzvete k dobrovolné náhradě této škody (v přiměřené lhůtě, kterou stanovíte). V předžalobní výzvě je zároveň nutné uvést, že jste připraven řešit věc případně i soudní cestou, což vymáhanou částku samozřejmě navýší. Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte odpovědné osobě prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou či osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Neuposlechne-li odpovědná osoba Vaší výzvy, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro přípravu žaloby (popř. i předžalobní výzvy) Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.