Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V rámci liniové stavby - budování kanalizace a místních komunikací - došlo ze strany stavební firmy k nedovolenému záboru částí pozemků v mém vlastnictví. Plocha záboru činila cca 2.000 m2, doba trvání záboru - 10 měsíců (duben 2022 až leden 2023). Pozemky dodnes nebyly uvedeny do původního stavu. Je mi známo, že stavební firma porušila jak stavební zákon (umístila zařízení staveniště jinam, než bylo určeno v rámci stavebního povolení), tak § 2991 občanského zákoníku (bezdůvodné obohacení při bezplatném užívání soukromých pozemků).

Stavební povolení vydal Magistrát Města Mladá Boleslav, investorem je Město Bakov nad Jizerou. Kdo je nositelem odpovědnosti za vzniklý stav - 1/ Magistrát, 2/ investor, nebo 3/ stavební firma? Tzn. koho z nich mám kontaktovat s uplatněním svých oprávněných nároků na uvedení pozemků do původního stavu a vydání bezdůvodného obohacení? Mám za to, že vše vzniklo pochybením, resp. nedostatečnou kontrolní činností jak Magistrátu (zařízení staveniště bylo umístěno jinam, než bylo určeno v rámci stavebního povolení), tak investora (při převzetí hotového díla nezkontroloval stav zařízení staveniště). Majitele realizační firmy jsem kontaktoval dopisem koncem roku 2022, jeho reakce byla nulová. Díky za Vaši odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Magistrát v tomto případě figuruje v roli správního orgánu, který vydal příslušné veřejnoprávní povolení. Je sice možné, že magistrát zanedbal kontrolu skutečného umístění zařízení staveniště – tento fakt však neznamená, že by na straně magistrátu vznikla odpovědnost za bezdůvodné obohacení.
Jako nejpravděpodobnější subjekt, na jehož straně mohlo vzniknout bezdůvodné obohacení (za neoprávněný zábor Vašich pozemků), se jeví investor (tedy město). Stavba totiž probíhá na jeho objednávku – tedy jeho jménem a na jeho účet.
Z opatrnosti Vám doporučuji oslovit s požadavkem na vrácení bezdůvodného obohacení i stavební firmu – bude tedy vhodné jednat současně s investorem i stavební firmou.
Pro vyčíslení výše bezdůvodného obohacení a pro přípravu výzvy k jeho vrácení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.