Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsme koupili dům, na kterém je z vnější strany elektroměr souseda, který má vedle nás zahradu. O elektroměru nás nikdo v době prodeje neinformoval a víme, že žádné věcné břemeno na něj sousedi nemají. Dokonce ho ani nemají na ČEZu evidovaný na naše číslo popisné. Nevíme, jak dlouho tam ten elektroměr je a myslím, že to nevědí ani sousedi.

Tuto domluvu měli bývalá majitelka domu s bývalým majitelem zahrady. Nyní chceme po sousedovi, aby si přesunul elektroměr k sobě na pozemek, protože budeme pozemek oplocovat a nebude k tomu mít již volný přístup. On nám tvrdí, že to máme zařídit my, jenže podle ČEZu to musí udělat on sám na svoje náklady. Jaké máme v případě nedohody se sousedem možnosti? Když nebudou mít přístup k elektroměru, nebudou jim moct dělat odečet a můžeme v případě nouze nechat elektroměr odpojit? Nechceme dělat protiprávní jednání, ale se sousedem se nedá domluvit, tak chci vědět možnosti, než začneme podnikat nějaké kroky. Děkuji. Bohdana.

 

ODPOVĚĎ:
To, co tvrdí Váš soused, nedává smysl - neexistuje jediný důvod, proč byste měli demontáž sousedova elektroměru zařizovat a hradit Vy.
Pokud původní vlastník Vašeho domu udělil s instalací elektroměru na stěně domu souhlas, můžete tento souhlas samozřejmě odvolat (a to ideálně písemně, aby byla tato skutečnost v budoucnu prokazatelná). Pokud sousedovi nesvědčí žádný jiný právní titul (služebnost - věcné břemeno, nájemní či jiná smlouva apod.), postačí toto odvolání souhlasu k tomu, aby sousedovi vznikla povinnost elektroměr ze stěny Vašeho domu odstranit.
V první řadě Vám proto doporučuji písemně vyzvat souseda k demontování elektroměru ze stěnny Vašeho domu. Tuto výzvu vyhotovte ve dvou stejnopisech - jeden si ponechte, druhý doručte sousedovi prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, anebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka). K odstranění elektroměru stanovte sousedovi přiměřenou lhůtu, přičemž zároveň uveďte, že máte v úmyslu svůj pozemek oplotit, čímž by do budoucna ztratil k elektroměru přístup.
Ve výzvě můžete poukázat na tato ustanovení občanského zákoníku, která poskytují oporu Vašemu požadavku:
- § 1012 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit ..."
- § 1042 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje."
Pokud soused Vaší výzvy neuposlechne, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Svépomocné odstranění elektroměru Vám nedoporučuji. Pro přípravu předžalobní výzvy a posléze (bude-li to nutné) i žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
V této věci Vám dále doporučuji obrátit se na dodavatele elektřiny a konzultovat s ním, zda by v této věci nemohl být nápomocen - resp. se ho dotázat, kdo je vlastníkem předmětného elektroměru (pokud totiž elektroměr patří dodavateli elektřiny, můžete se jeho demontáže domáhat po tomto dodavateli).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.