Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem šest osmin domu a další dvě osminy domu mají dva majitelé. Každý po jedné osmině. Jeden majitel mi svůj podíl odprodá, ale ten druhý nechce a myslí si, že to má velikou cenu. Což samozřejmě nemá. Dům je neobyvatelný a neudržovaný. Ani jeden z majitelů ho neudržoval a nenavštěvoval.

Ráda bych dům zrekonstruovala. Jaké práva a povinnosti mám jako majoritní vlastník? A jaké práva a povinnosti má ten druhý? Jak mám přimět k prodeji majitele poslední osminy. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Ustálená právní judikatura a právní úprava zastává ten právní názor, že setrvat v podílovém spoluvlastnictví nemůže být nikdo nucen. O věc byste měli pečovat společně a nerozdílně a správa společné věci, která je zakotvena od § 1126 se řídí podíly. Pokud jste tedy většinovým podílovým spoluvlastníkem, náleží Vám větší rozhodovací právo avšak menšinový podílový spoluvlastník má ze zákona ochranu a rozhodování o společné věci by nemělo jít k jeho tíži. V tomto případě bych se více přikláněla k možnosti podílové spoluvlastnictví zrušit a vypořádat tak, abyste s nemovitostí mohla nakládat dle své vůle. Pokud se další spoluvlastníci nebudou chtít dohodnout na zrušení spoluvlastnictví, může na návrh upravit poměry či vypořádat podílové spoluvlastnictví soud.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.