Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před koupí pozemku, který nebyl připojený k elektřině jsem kontaktoval ČEZ, který mi potvrdil, že přípojku umístí a projekt schválil. Zaplatil jsem částku 11.500 Kč a pozemek po tomto potvrzení koupil. ČEZ předal projekt realizující firmě, která ale narazila na nesouhlas souseda, kterému přípojka prochází několika metry pozemku.

Se sousedem jsem se snažil dohodnout i za úplatu, ale on v této části pozemku vede nějakou černou kanalizaci, takže o tom nechce ani slyšet. Je to jediná cesta vedení v zemi. Existují nějaká řešení vedoucí k napojení pozemku na elektřinu? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popsaná situace je z právního hlediska řešitelná jen velice obtížně (resp. takřka neřešitelná). Váš soused, jako vlastník předmětného pozemku, je skutečně oprávněn rozhodovat o tom, zda bude jeho pozemkem vést Vaše elektrická přípojka či nikoli (jak to vyplývá z § 1012 občanského zákoníku).
Je otázkou, zda by nebylo možné sousedův pozemek vyvlastnit – tzn. zřídit zde služebnost (věcné břemeno), která by Vás opravňovala k vedení elektrické přípojky, a to i proti sousedově vůli. Právní oporou pro toto vyvlastnění by mohl být § 170/2 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
„Právo k pozemku … lze … omezit též k vytvoření podmínek pro … řádné užívání stavby …“
Je nicméně otázkou, zda je možné připojení k distribuční soustavě elektřiny ještě považovat za podmínku pro řádné užívání stavby (navíc v situaci, kdy se na Vašem pozemku zatím žádná stavba nenachází). V každém případě se můžete v této věci obrátit na místně příslušný stavební úřad a tuto variantu s ním konzultovat.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.