Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bytový dům s přilehlým pozemkem 866 m2 a nájemními byty. Jako nájemníci máme řádně uzavřené smlouvy, tedy i já. Než byly v Praze modré zóny na parkování, na tomto pozemku jsme, jakožto nájemníci předmětného bytového domu parkovali. Pozemek za domem je vybetonovaný, bez zeleně. Bohužel, pozemek 866 m2 je jen oplocený z části a po zavedení modrých zón jej začali využívat mnozí z přilehlých okolních domů a nyní už je situace taková, že my, nájemníci se smlouvou, nejsme schopni na tomto pozemku zaparkovat, jak je pozemek přeplněný.

Od vlastníka pozemku nám bylo sděleno, že v nájemní smlouvě není uvedeno, že máme nárok na parkovací místo, což je pravda. Modré zóny tam nejdou, není to veřejná komunikace. Žádali jsme o zanesení parkovacího místa do nájemní smlouvy, i třeba za poplatek, také zamítnuto. Existuje cesta, jak vlastníka domu toto přinutit změnit? Dokonce jsou i řidiči tak bezohlední, že parkují přímo u zadního vchodu domu a nelze zadní dveře plnohodnotně otevřít. Jak změnit danou situaci, aby přilehlý pozemek mohli využívat pouze a jen nájemci, kteří mají řádně uzavřenou nájemní smlouvu, byť nyní jen na byt v daném domě, když pozemek k domu náleží?   Předem děkuji, Kašparová. Druh pozemku: zastavěná plocha (bytový dům) a nádvoří.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji obrátit se na místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu/magistrátu) a konzultovat s ním, za jakých podmínek by bylo možné přeměnit předmětný pozemek na veřejně přístupnou pozemní komunikaci – aby mohla být v budoucnu zařazena do tzv. modré zóny a určena primárně pro parkování rezidentů.
Dále Vám doporučuji ověřit, jak je možné, že na soukromě vlastněném pozemku může parkovat prakticky kdokoli. Důvodem by mohlo být, že tento pozemek je veřejným prostranstvím a je proto určen k tzv. obecnému užívání. V této věci se můžete obrátit na městský úřad/magistrát (a to kancelář hlavního architekta/odbor územního plánování), kde byste měli zjistit, z čeho plyne oprávnění tento pozemek takto veřejně užívat a zejména, existuje-li cesta, jak to změnit (tzn. jak docílit toho, aby tento pozemek přestal být veřejným prostranstvím).
Vyjde-li najevo, že o veřejné prostranství se nejedná, mělo by postačovat tento pozemek oplotit, popřípadě alespoň upozornit pomocí výstražných cedulí na fakt, že se jedná o pozemek soukromý, jehož užívání je vlastníkem zakázáno.
Argumentace vlastníka pozemku (týkající se neexistence zmínky o zajištění parkovacího místa v nájemní smlouvě) mi připadá značně účelová. Dle platné právní úpravy je povinností pronajímatele zajistit nájemci nerušené užívání pronajaté věci. Byl-li předmětný pozemek odjakživa užíván jako parkoviště, nemůže se pronajímatel bránit tvrzením, že v nájemní smlouvě se nehovoří o zajištění parkovacího místa. Vlastník pozemku – pronajímatel – je povinen zajistit nájemcům nerušené užívání pronajaté věci (pozemku – parkoviště), a to k obvyklému účelu (zde tedy k parkování). Pakliže pronajímatel tuto povinnost neplní, dalo by se uvažovat například o snížení nájemného.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.