Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Nekomunikující soused instaloval na můj plot z drátěného pletiva a na mé parcele krycí neprůhlednou plachtu a jeho dřeviny vysazené v blízkosti plotu plot poškozují a větvě výrazně přerůstají přes plot. Soused byl písemně vyzván k nápravě stavu a byla dána i přiměřená lhůta v době vegetačního klidu dřevin. Soused však dosud nereagoval. Jaké konkrétní orgány státní správy v těchto dvou případech mohu požádat o pomoc?

ODPOVĚĎ:

Stručná odpověď na Váš dotaz: „Jaké konkrétní orgány státní správy v těchto dvou případech mohu požádat o pomoc? “ zní: V podstatě žádné, jelikož Váš spor se sousedem je ryze soukromoprávní povahy – vše je tudíž nutné řešit soudní cestou.
Pakliže soused zasáhl do Vašeho vlastnického práva instalací krycí plachty na Vašem oplocení, můžete se obrátit na místně příslušný okresní soud s žalobou. Dle § 1042 občanského zákoníku totiž platí, že:
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
Pro přípravu předžalobní výzvy a následně žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Pakliže je sousedovo jednání úmyslné (což z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá), přičemž soused se vůči Vám tímto jednáním dopustil schválnosti, popř. měl v úmyslu poškodit Váš majetek, mohlo dojít ke spáchání přestupku proti občanskému soužití či přestupku proti majetku (§ 7 a § 8 zákona o některých přestupcích). Ještě před podáním žaloby se proto můžete obrátit na obecní úřad s podnětem k zahájení přestupkového řízení (což je řešení finančně nenáročné a nepochybně rychlejší) – pouze však tehdy, pokud soused jednal v úmyslu Vám uškodit.
Pokud nad Váš pozemek přerůstají větve sousedových dřevin, můžete při jejich odstranění postupovat dle § 1016/2 občanského zákoníku:
„Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. “
Převyšuje-li tedy dle Vašeho názoru Váš zájem na odstranění přerůstajících větví zájem na zachování celistvých dřevin, můžete tyto přerůstající větve odstranit svépomocí (pakliže soused na Vaší předchozí výzvu k odstranění těchto větví nereagoval).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.