Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nechali jsme mezeru mezi naším a sousedovým plotem cca 30 cm, kvůli údržbě plechového plotu. Soused pak svůj plot zrušil, a tuto mezeru si přivlastnil (byla na našem pozemku), udělal záhon až k plotu a zakryl zeměměřičskou kótu našeho pozemku. Pod náš plot zanořil prkna. Připravil nás o tuto servisní mezeru. Domluva nemožná. Kam na úřad? Kóty přece musí být viditelné...? Děkuji, Uršula.

ODPOVĚĎ:

Pakliže soused proti Vaší vůli užívá část Vašeho pozemku (přičemž jste ho na tuto skutečnost upozornili a vyzvali ho, aby s tím přestal), jedná se jednoznačně o protiprávní stav. Proti sousedovu počínání se můžete bránit soukromoprávní cestou, a to podáním žaloby k místně příslušnému okresnímu soudu. Dle § 1040/1 a dle § 1042 občanského zákoníku totiž platí, že:
„Kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji vydal. “
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
Rozhodnete-li se proti sousedovu počínání bránit soukromoprávní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Zakrytím geodetických bodů se mohl soused dopustit přestupku. V této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a na sousedovo počínání ho upozornit. V krajním případě (pokud by soused geodetické body odstranil či poškodil) by se Váš soused mohl dopustit i trestného činu poškození geodetického bodu (dle § 278 trestního zákoníku).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.