Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chcela by som sa opýtať, na možnosť odkupu susedného pozemku. Susedný pozemok potrebujeme kvôli prístupu na náš pozemok. Je v spoluvlastníctve ČR a jednej pani. Pani má menšinový podiel. Na úrade nám povedali, že podiel môžu predať len jej. Pani sme už kontaktovali s požiadavkou odkupu jej podielu. Je staršia a nie je s ňou dohoda.

Je to naozaj tak, neexistuje ešte nejaká možnosť výmena alebo prenájom? Na zriadenie bremena povedali, že to ČR robí nerada a že je nutné mať súhlas všetkých vlastníkov, čo bude kvôli pani problém.

 

ODPOVĚĎ:
Nerozumím příliš informaci, kterou jste získali od úřadu (předpokládám, že se jednalo o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), a která spočívá v tvrzení, že spoluvlastnický podíl státu je možné prodat pouze druhé spoluvlastnici. I pokud by druhá spoluvlastnice měla předkupní právo, nemusí toto právo využít a stát pak může prodat svůj spoluvlastnický podíl v podstatě komukoli. K učinění konkrétnějšího závěru by však bylo nutné znát více podrobností.
Potřebujete-li získat právní titul k užívání sousedního pozemku (a to za účelem přístupu na Váš pozemek), můžete se spoluvlastníky uzavřít například smlouvu o výpůjčce (§ 2193 a násl. občanského zákoníku), smlouvu o výprose (§ 2189 a násl. občanského zákoníku), popř. smlouvu nájemní (§ 2201 a násl. občanského zákoníku).
Ve Vašem případě by bylo samozřejmě ideální smluvní zřízení služebnosti stezky a cesty (§ 1260/1, § 1274 a § 1276 občanského zákoníku) - to se však neobejde bez souhlasu všech spoluvlastníků.
Nebude-li dohoda se spoluvlastníky možná, přichází v úvahu ještě soudní zřízení tzv. práva nezbytné cesty (§ 1029 a násl. občanského zákoníku). Konkrétně dle § 1029 občanského zákoníku platí, že:
"Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty."
V takovém případě byste se museli obrátit s žalobou na soud a domáhat se zde zřízení práva nezbytné cesty, a to ideálně v podobě služebnosti stezky a cesty.
Krajním (a ne zcela jistým) řešením je pak iniciace zahájení vyvlastňovacího řízení, v jehož důsledku by došlo k nucenému zřízení služebnosti. Konkrétně dle § 170/2 stavebního zákona totiž platí, že:
"Právo k pozemku ... lze ... omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.