Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz, zda je možné odstoupit od darovací smlouvy mezi mnou a moji sestrou, která byla podepsaná a ověřená dne 13.4.2022 na Obecním úřadě. O existenci této smlouvy jsem se dozvěděl až těsně před podpisem, neměl jsem možnost se řádně seznámit s jejím obsahem, byl jsem natolik z tohoto úkonu překvapen, že bych toho v danou chvíli ani nebyl schopen.

Podepsal jsem jen jedno vyhotovení, u kterého byl následně ověřen podpis,   čtyři ostatní vyhotovení a návrh do Katastru nemovitostí jsem už pak doma odmítl podepsat. Po prostudování smlouvy jsem zjistil, že bych byl ve značné nevýhodě. Nevím, jak mám pokračovat, aby darovací smlouva pozbyla platnost. Děkuji Andreas.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jste na jednom vyhotovení ověřil podpis, projevil jste svou svobodnou vůli. Za této situace nelze smlouvu nijak zneplatnit, bylo by to možné pouze pokud byste smlouvu prokazatelně uzavřel v tísni za nápadně nevýhodných podmínek nebo jste byl prokazatelně ve stavu, kdy jste nerozuměl onomu právnímu jednání - pod vlivem léků či v důsledku duševní poruchy. Neplatnost byste musel prokazovat u soudu a musel byste právě prokázat uvedené okolnosti, které by měly k neplatnosti měly vést.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.