Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych radu ohledně správy majetku svých nezletilých synů, které mám s manželem ve střídavé péči. Zdědili po svém dědovi polovinu bytu, druhou polovinu vlastní otec. Otec se neustále potýká s finančními problémy a vždy jednou za čas přijde s návrhem, který by mu v povinnostech ulehčil. Před dvěma lety (2020) to byl návrh na střídavou péči, aby se vyhnul placení alimentů.

Byt, který mají spolu s dětmi ve vlastnictví pronajímal, ale část nájmu jim neodkládal. Nevím, jestli může doložit, že je z těchto peněz vyživoval. Dnes (22.01.2022) opět stojíme před problémem jeho špatné finanční situace a přišel s návrhem, že se do zmíněného bytu nastěhuje, což z titulu vlastnictví poloviny nemovitosti asi může. Původní přání dědy, po kterém mají dědictví a dohoda mezi námi rodiči byla, že byt připadne dětem. Je prosím možná nějaká kontrola nakládání s majetkem dětí. Bojím se, že v rukách otce toto dědictví není obhospodařováno zrovna opatrným způsobem a že o dědictví děti stejně nakonec přijdou. Také mě zajímá, jestli lze ustanovit nějakou třetí osobu, která se bude o majetek starat nebo jí jako zákonní zástupci budeme muset dokládat způsob nakládání s tímto majetkem. Děkuji. Jolana.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec vlastní polovinu bytu, pak se do něj samozřejmě nastěhovat může a může byt užívat k bydlení. Co se týče příjmu z nájmu bytu, ten by měl otec použít v první řadě k výživě dětí. Paragraf 900 občanského zákoníku totiž říká, že: Příjmy z majetku dítěte, které rodiče nepoužijí k řádné správě jeho majetku (zisk), použijí nejprve k výživě dítěte. Je-li toho třeba, mohou rodiče poté použít zbývající zisk z majetku dítěte jako jeho příspěvek na vlastní výživu rodičů a výživu nezletilého sourozence dítěte, pokud s dítětem žijí v rodinné domácnosti, ledaže je z důležitých důvodů nezbytné zachovat je pro dítě na dobu po nabytí svéprávnosti.
Pokud by ale otec chtěl byt například prodat, potřeboval by k jeho prodeji souhlas soudu - bez souhlasu soudu by mohl být prodej bytu následně prohlášen za neplatný. Pokud se obáváte toho, že otec majetek dětí nějakým způsobem zatíží (například zástavním právem) a tím ho znehodnotí, můžete podat k soudu návrh na jmenování opatrovníka pro správu jmění Vašich dětí. Se sepsáním takového návrhu Vám mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. V rozhodnutí o jmenování opatrovníkem pro správu jmění soud vymezí rozsah jmění, které bude tento opatrovník spravovat; rovněž zpravidla určí, jakým způsobem má s jednotlivými částmi jmění nakládat, popřípadě, jaký způsob nakládání se mu zakazuje. Opatrovník pro správu jmění odpovídá za řádné plnění své funkce soudu a podléhá jeho stálému dozoru.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.