Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2017 jsme zakoupili od realitní kanceláře řadový dům. Na zahradě se nachází jímka odpadních vod, do které jsou svedeny odpadní vody ze čtyř nemovitostí. Jímka není uvedena v kupní smlouvě, v té je zapsáno, že na listu vlastnictví nebudou váznout žádná věcná břemena, zástavní práva, ani jiné právní vady. Prosím o odpověď zda mohou ostatní uživatelé jímky, pod záminkou kontroly vstupovat na náš pozemek.

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je důležité, zda je Váš pozemek zatížen nějakými služebnostmi (věcnými břemeny) ve prospěch vlastníků sousedních pozemků. Tuto skutečnost můžete ověřit online náhledem do katastru nemovitostí:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz
Zjistíte-li tímto způsobem, že Váš pozemek není zatížen žádnými služebnostmi (věcnými břemeny), lze Vám ještě doporučit přeptat se dotyčných sousedů, zda s předchozím vlastníkem Vašeho pozemku neuzavřeli například nějakou smlouvu, která by je ke vstupu na Váš pozemek opravňovala. Dozvíte-li se, že žádná taková smlouva neexistuje, nesvědčí Vašim sousedům ke vstupu na Váš pozemek žádný právní titul, tzn. že ke vstupu na Váš pozemek rozhodně oprávněni nejsou.
Pokud by byl Váš pozemek zatížen nějakými služebnostmi (věcnými břemeny), bylo by nutné navštívit místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a nahlédnout zde do sbírky listin (kde by měly být uloženy smlouvy, kterými byly tyto služebnosti zřízeny – náhledem do těchto smluv bude možné ověřit, zda zakládají Vašim sousedům právo vstupovat na Váš pozemek, z jakého důvodu, jak často apod.).
V této souvislosti připomínám, že občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014) zakotvuje služebnost inženýrské sítě. Konkrétně dle § 1267/1 občanského zákoníku platí, že:
„Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. “
(v tuto chvíli však není jisté, zda byla k Vašemu pozemku tato služebnost vůbec zřízena).
Vyjde-li (dotazem u Vašich sousedů) najevo, že předchozí vlastník Vašeho pozemku se sousedy uzavřel smlouvu, jejímž prostřednictvím jim dovolil vstupovat na pozemek, budete oprávněn (jako jeho právní nástupce) tuto smlouvu vypovědět (čímž sousedům ve vstupu na Váš pozemek zabráníte).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.