Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po svatbě jsme se s manželem a mými rodiči dohodli, že opravíme a přestavíme bývalou starou chalupu rodičů na 2 generační RD. Chalupa byla v té době v původním stavu - cca 100 let stará vesnická nemovitost v katastrofálním stavu, kterou koupili původně za nějakých 40.000 Kč.

Cca 90% nákladů, spojených s přestavbou na 2 generační RD, ve kterém již 20 let (2000-2020) žijeme společně s mými rodiči, jsme financovali my s manželem (v plné výši včetně věcí, které jsou užívány společně - např. krytina střechy, zateplení fasády, zámková dlažba), navíc jsme financovali i části domu, které užívají výhradně rodiče (např. jsme jim kompletně přistavěli část budovy, kde mají koupelnu, WC a chodbu). Rodiče si financovali pouze materiál na vnitřní vybavení typu dlažba a obklady do koupelny, sanita). Zároveň vesměs všechny práce spojené s přestavbou, prováděl můj manžel osobně - svépomocí, vč. prací v bytové jednotce mých rodičů, kterou užívají výhradně oni. Naše investice do materiálu, apod. , bych odhadla řádem na 3.000.000 Kč. Zbytek je naše práce, která ušetřila další náklady. Manžel sám dům zateplil, sám vyměnil krytinu na střeše, dělal veškeré dlažby a obklady, apod. Po celou dobu, kdy se rekonstrukce prováděla, byl dům výhradně ve vlastnictví rodičů. Před 3 lety (2017), na základě našich vysokých investic do domu a naší práce, rodiče darem převedli dům do mého vlastnictví. Do darovací smlouvy jsme samozřejmě zahrnuli jejich právo na doživotní užívání domu. Po dobu 20 let (2000-2020), kdy tady s manželem bydlíme, jsme se rodičům vždy snažili také finančně vypomoci, protože sami žijí delší dobu pouze ze starobních důchodů. Několikrát jsme jim věnovali hodnotné věci, jako např. myčku na nádobí, robotický vysavač, letos (2020) i auto v hodnotě 80.000 Kč. Zároveň jsme jim a mé sestře v minulosti zaplatili 3 týdenní dovolenou v USA. Maminka je vážně nemocná a starám se o ni i o tatínka - pokud je potřeba uklidím jim, uvařím. Dále se staráme o trvalou údržbu předmětné nemovitosti, jak fyzicky, tak finančně. Rodiče sestru, která jim nikdy nic nedala a naopak oni, pokud mohli, finančně opakovanými drobnými částkami a trvalým měsíčním příspěvkem na stavební spoření, podporovali ji. Nyní po mně a po rodičích sestra žádá peníze, jako vyrovnání za nemovitost, kterou jsem dostala, dle mého názoru oprávněně, darem. Sestra se o rodiče nestará ani teď, kdy je maminka velmi vážně nemocná. Místo toho, aby ji přijela navštívit, si rovněž i jí napíše o peníze, s tím, že chce vyrovnání za dům, který darovali mně. Rodiče jí nyní např. poslali 10.000 Kč, ačkoliv sami žádné finanční rezervy nemají. Takovýchto darů a výpomoci, dostala za život sestra několik, nicméně nejsou k tomu povětšinou žádné doklady. Dostala část peněz na byt, dostala příspěvek na auto, apod. Nic z toho ovšem nelze prokázat, nejsou k tomu žádné doklady, rodiče nepředpokládali, že by to bylo potřeba. Můj dotaz je takový, zda má nějaké právní opodstatnění, žádat po mně a po rodičích peníze, jako vyplacení daru, který jsem od nich dostala já. A zda jsem povinna nějak dokládat, že investice, které dům zhodnotily na dnešní velmi vysokou hodnotu, byly z našich zdrojů, nikoliv hrazeny rodiči. Dokud jsou rodiče na živu, byli by ochotni vše dosvědčit. Pokud ale zemřou, může dar, který mi za svého života dali, sestra napadnout při dědickém řízení (já si v dědickém řízení již nehodlám nic nárokovat a vše přenechám sestře, ale moc toho nebude, rodiče celý život prakticky nic neměli)? Nemovitost byla přepsána u notáře, s darovací smlouvou, za účasti obou rodičů, jakožto vlastníků nemovitosti. Další věc je ta, zda by mohla sestra např. napadnout to, kdyby nemovitost v dědickém řízení přešla na mou nezletilou dceru a manžela, v případě mého úmrtí? Jsem velmi vážně nemocná a je to reálné. Rodiče ještě žijí. Tím pádem by mě zajímalo, jakým způsobem mohu ošetřit to, aby po mé případné smrti, připadla nemovitost manželovi a dceři. Pokud by mě rodiče dejme tomu přežili, je potřeba na to myslet a sepsat závěť, ve které je vyjmu z dědictví (vyloženě z toho důvodu, aby se nestalo, že si opět bude něco z nemovitosti nárokovat sestra a museli by ji vyplácet po mně pozůstalí)? Sestra do nemovitosti nikdy neinvestovala ani korunu a jak jsem psala výše, ani mým rodičům nic hodnotného nikdy nedala a ani se o ně, teď když je to potřeba, nestará. Je reálné, aby sestra úspěšně dar od rodičů napadla a byli jsme nuceni ji nějak vyplácet? Jak se proti tomu mohu "pojistit". Mám např. s rodiči zajít k notáři a sepsat tam prohlášení, že jsem do nemovitosti, které ji zhodnotily z pořizovací ceny 40 000 Kč na cenu cca 6 mil. Kč, finance a práci investovala já, nikoliv rodiče, jako tehdejší vlastníci a že jsem jim v průběhu 20 let dala několik velmi hodnotných darů, které odpovídaly a možná i převyšovaly hodnotu jejich investic do nemovitosti? Rodiče stojí na mé straně, sestře svůj názor řekli, nicméně i je bych ráda ochránila od toho, aby na ně sestra neustále tlačila a vynucovala si u nich peníze, které sami nemají. Já jako dostatečné finanční vyrovnání považuji to, že si sestra užila skoro měsíční dovolenou v USA na mé náklady. Já jsem od ní nedostala nikdy nic. Myslím si, že dar nemovitosti, jejíž rekonstrukci, přístavbu a údržbu, jsem prováděla já s manželem na naše náklady a svépomocí, byl opodstatněný a z mého pohledu nechápu, jak si sestra může něco nárokovat. Potřebovala bych vědět, jak se proti tomu bránit, aby se nevlekly nějaké spory např. jak jsem psala ještě manželovi a dceři, pokud bych já zemřela. Nemáme bohužel všechny dokumenty a účty, kterými bychom mohli prokázat každou položku, kterou jsme zde zaplatili a vlastní práci, nelze prokázat asi vůbec. Za života rodičů, by to oni svědectvím potvrdili, později to není jak prokázat, je to problém? Má sestra z nějakého zákona vůbec právo si nárokovat vyrovnání za dar, který jsem od rodičů dostala já za jejich života?

 

ODPOVĚĎ:
Byť se jedná o velmi obsáhlý dotaz a samozřejmě situace s sebou nese plno starostí, odpověď je jednoduchá. Sestra nemá na nic nárok a nemůže se čehokoliv soudně domáhat. Váš dar není ohrožen a není třeba nic sepisovat u notáře. Vyplývá to z podstaty vlastnického práva, kdy vlastník věci si může se svým majetkem dělat vše podle svého uvážení. Tedy i komukoliv darovat. Nyní je dům ve Vašem vlastnictví a i Vy si s ním můžete dělat cokoliv. V případě Vašeho úmrtí by nemovitost automaticky připadla do vlastnictví Vašeho manžela a dcery, dědili by rovným dílem, tedy každý polovinu. Pokud Vám toto uspořádání vyhovuje, není třeba ani sepisovat závěť. Pouze pokud byste neměla manžela a dceru, mohli by dědit rodiče a po nich pak Vaše sestra. Takže v daném případě skutečně žádné úkony činit nemusíte, jednoduše sestře vysvětlete, že na nic nemá nárok.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.