Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spoluvlastník id. poloviny nemovitosti. Užívám 38 % a druhý 58 %, zbytek společný. Moji rodiče s ním požádali stavebním povolením o přestavbu půdy na 2 pokoje pro 4 jejich děti, komoru, teď pracovna a zbytek půda, kolaudace je na oba. Jedná se o 60 m2, půlka je moje, ale nemám k tomu přístup.

Postaveno 1976, hradil spolumajitel, od té doby užívá jen on bezplatně. Písemná dohoda o užívání není. Vše hradíme polovinou. Nevím jak řešit, nájemné odmítli, uvolnit plochu nechtějí, neuznávají, že užívají větší plochu, soud. znalcem vyměřeno, dohoda s nimi není, odkoupit plochu chtějí, nabízí 1.300 Kč za m2, aby to pro ně bylo výhodné, pojišťovna účtuje 10.500 Kč. Na co mám právo a jak toto řešit? Nebo je to výprosa? Děkuji. Ida.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jste vlastníkem či spoluvlastníkem prostor, do kterých nemáte přístup, máte právo si přístup sjednat soudně. Máte právo požadovat nájemné, pokud prostory využívá výlučně spoluvlastník, tak poměrnou část nájmu odpovídající velikosti Vašeho spoluvlastnického podílu. Pokud neuhradí dobrovolně, můžete z titulu bezdůvodného obohacení žádat i soudně. Stejně tak máte právo podat k soudu žalobu o vypořádání podílového spoluvlastnictví, kdy bude cena prostor určena znaleckým posudkem a ten je soud povinen respektovat při výpočtu částky za uvedené prostory. Výprosa je smluvní typ, musí s ní souhlasit obě strany, nikoliv jen jedna.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.