Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych Vás poprosit o zaslání formuláře - dohoda (prohlášení), ve které se spolumajitel vzdává předkupního práva na na svou část pozemku (vedeném jako ostatní plocha). Děkoji Sebastian.

ODPOVĚĎ:
Stačí jednoduše jednu větou uvést, že dotyčný nevyužívá svého předkupního práva k nemovitosti z titulu podílového spoluvlastnictví a souhlasí s jeho převodem na třetí osobu. Je třeba specifikovat osoby, o které se jedná, tedy jejich jméno, příjmení, datum narození a bydliště a specifikovat dobře nemovitost, o kterou se jedná, a ke které se spoluvlastník předkupního práva vzdává.