Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při rekonstrukci RD jsme ponechali vzduchovou mezeru 11 cm u sousední štítové zdi, která byla mokrá a to v délce 6m. Nový majitel při rekonstrukci svého rodinného domu mezeru zabral. Dále destabilizoval naše základy a tvrdí, že tam žádná mezera nebyla. Nelze dohledat projektovou dokumentaci.

Geodet vyměřil, že soused má stavbu na své vlastnické hranici, povolená tolerance je 14 cm v přesnosti 3. Soused vyhrál? Nebo mám šanci? Děkuji za odpověď. Žaneta

 

ODPOVĚĎ:
Doporučuji v daném případě zadat znalecký posudek z oboru stavebnictví, který by byl podkladem pro případný budoucí soudní spor, kdyby Vám dům nějak zásadně vlhnul či plesnivěl. Znalec by měl být schopen odhalit, jak jste původně stavěli. Doporučuji obrátit se také na stavební úřad se žádostí o stanovisko. Podle těchto podkladů se pak za podpory právníka - seznam na www.advokatikomora.cz - rozhodněte, zda se soudně domáhat odstranění části stavby, která zabrala mezeru.